Chceme lepšie Slovensko. Chceme moderné a spravodlivé Slovensko bez korupcie, zelené Slovensko s lepším podnikateľským prostredím, kvalitnejším zdravotníctvom, vzdelávaním, fungujúcou ekonomikou. Chceme Slovensko, ktoré patrí do Európy a kde sa dá prežiť dôstojný život.

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

Volebný líder Demokratickej strany
Odborný garant pre Verejné financie

Náš volebný líder

Jozef Rajtár, Dip Mgmt (1977) študoval manažment na Open University vo Veľkej Británii a kórejský jazyk na Wong Kwang University v Južnej Kórei. Pracoval pre veľké nadnárodné spoločnosti a následne v bankovom sektore. Naposledy v treťom najväčšom finančnom centre sveta – v UniCredit Bank v Hong Kongu. Po voľbách v roku 2016 sa stal poslancom NR SR a je členom výboru NR SR pre financie a rozpočet. Jeho základnou motiváciou pre angažovanie sa v politike je najmä jeho boj s klientelizmom a zlodejmi v politike a verejnej správe.
Volebný líder
Rajtár + Kravčík

Aj ja som Demokratická strana

S vašou podporou chceme naďalej bojovať za lepší, spravodlivejší a slušnejší život na Slovensku.