Oto Šátek

Tomášov
odborný garant pre životné prostredie
Rok narodenia:
1966

Narodil sa v roku 1966. Vyrastal a základnú školu navštevoval v Komárne. Už v školskom veku mal viacero koníčkov, ktoré ho ovplyvnili pri výbere povolania. Venoval sa lyžovaniu, potápaniu, jaskyniarstvu. Jeho srdcovou záležitosťou bolo modelárstvo, elektrotechnika a programovanie. Po skončení základnej školy žil v Bratislave, kde získal v roku 1984 stredoškolské vzdelanie na SOU chemickom. S Bratislavou a okolím je spojený jeho súkromný i pracovný život. Počas školy a po vyučení viedol popri práci letecký modelársky krúžok v Petržalke, ktorý navštevovali predovšetkým deti.

Svoje teoretické znalosti uplatňoval v rôznych prevádzkach v CHZJD, kde získaval nové skúsenosti v oblasti elektrotechniky, programovaní a riadení. Mal rád výzvy a rozpracované projekty sa snažil vždy dotiahnuť do konca.

Veľkú časť svojho doterajšieho života strávil v Tomášove. V roku 1990 nastal zlom v jeho profesijnom živote. Svoj koníček uplatnil pri založení, smerovaní a vývoji vlastnej spoločnosti, ktorá pôsobí dodnes. Vo firme, ktorú aktívne riadi, je cítiť, že je aj jeho koníčkom. Rovnako ako vedenie tamojšieho úspešného konštruktérskeho a Modelárskeho klubu Tomášov.

Rozhodnosť a konanie patria medzi jeho silné stránky. Ako špecialista na problematiku Agrolesníckych postupov na ornej pôde sa pustil do boja s miestnou Agromafiou v otázkach práva užívať a ekologicky obhospodarovať pôdu vo vlastníctve oprávnených majiteľov. Je zástancom trvalo udržateľného ekologického pestovania plodín. Je to jednoducho silná osobnosť so zdravým jadrom, človek s rozhľadom v rôznych oblastiach. Záleží mu na spravodlivosti a rovnosti všetkých pred zákonom.

Verí, že aktívnym pôsobením v politike dokáže s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi zastaviť nekontrolovanú devastáciu prírody a životného prostredia.

Kto chce, hľadá spôsoby, kto nie, má dôvody.

Oto Šátek

odborný garant Demokratickej strany pre životné prostredie

Oto Šátek 2
Oto Šátek 1
Oto Šátek 3