Prihláška za člena Demokratickej strany

Úprimne nás teší Váš záujem stať sa členom Demokratickej strany. Veríme, že ste sa tak rozhodli po zrelej úvahe. Skôr, ako pristúpite k vyplneniu prihlášky, Vám odporúčame oboznámiť sa so znením našich stanov.

Ďalším krokom je vyplnenie prihlášky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie. Prosíme o jej vytlačenie, následné vyplnenie a zaslanie buď naskenované na mailovú adresu ds@demokratickastrana.sk, alebo na poštovú adresu strany.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí Vašej osoby za člena DS Vám oznámime najneskôr do tridsiatich dní.

Dovoľte, aby sme Vás upozornili, že súčasťou prijímacieho pohovoru je aj úhrada členského príspevku v termíne do tridsiatich dní od oznámenie Vášho prijatia. Výška ročného členského pre študentov a dôchodcov je 25 €, výška ročného členského pre ostatných členov je 50 €.

Ďakujeme pekne a tešíme sa na spoluprácu.

Dokumenty na stiahnutie

Poštová adresa

Demokratická strana, politická strana
Zámocká 4
976 32 Hronsek