História Demokratickej strany

Súčasná Demokratická strana sa hlási k odkazu povojnovej Demokratickej strany, ktorá zvíťazila nad komunistami, a ponovembrovej Demokratickej strany, ktorá sa podieľala na porážke mečiarizmu. Tieto strany spája nielen rovnaký názov, ale predovšetkým personálna a hodnotová kontinuita.

Predsedníctvo

Financovanie

Zdroje strany pochádzajú z príspevkov a dobrovoľnej práce členov a sympatizantov. Strana nepoberá štátne príspevky na podoru fungovania politických strán, nevyužíva ani pomoc zahraničných súkromných ani štátnych organizácií. Všetky finančné operácie sú evidované na transparentných účtoch strany.

Odborní garanti

Aj ja som Demokratická strana

S vašou podporou chceme naďalej bojovať za lepší, spravodlivejší a slušnejší život na Slovensku.