prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, SZČO
odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Oto Šátek

Tomášov
odborný garant pre životné prostredie
odborný garant pre školstvo