prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo
odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Oto Šátek

Tomášov
odborný garant pre životné prostredie
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
odborný garant pre školstvo