prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ
odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Oto Šátek

Tomášov
odborný garant pre životné prostredie
odborný garant pre školstvo
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
signature
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu, manažér
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, SZČO