prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, krajský predseda Trnava, odborný garant pre sociálne veci

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre bezpečnosť a spravodlivosť
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Nitra, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo
odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru
odborný garant pre verejné financie

Oto Šátek

Tomášov
odborný garant pre životné prostredie
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
odborný garant pre školstvo