prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Turčianske Teplice
univerzitný profesor
Rok narodenia:
1946
Dušan Katuščák. Tísíckam študentov pomohla jeho kniha o písaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác po jej prvom vydaní v roku 1998. Iniciátor, autor a realizátor projektov, ktoré slúžia státisícom občanov Slovenska a Európy. Sú to portály Slovenská knižnica a Európska knižnica. Spoluzakladateľ samostatnej Slovenskej národnej knižnice v Martine a európskej digitálnej knižnice Europeana. Autor národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. Získal prostriedky na vybudovanie digitalizačného a konzervačného centra vo Vrútkach. Neúnavný bojovník proti korupcii v rezorte kultúry a predražovaniu verejných projektov, dvakrát odvolaný z funkcie riaditeľa národnej knižnice ministrom kultúry Marekom Maďaričom. Popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informatizácie a informačnej vedy. Expert Európskej komisie pre oblasť digitalizácie a kultúrneho dedičstva so skúsenosťami v medzinárodnej spolupráci. Dlhoročný generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice 2000 – 2012. Univerzitný profesor na Univerzite Komenského v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline. Teraz pracuje v Sliezskej univerzite v Opave a ako vedecký pracovník v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. “Slušnosť zvíťazí”.

Blog

Dušan Katuščák

Demokratická strana nezabúda na vznik Československa a Martinskú deklaráciu

V českej i slovenskej spoločnosti vždy v októbri rezonuje výročie vzniku spoločného štátu Čechov, Slovákov a podkarpatských Rusínov. Naše národy si pred dvoma rokmi na rôznych úrovniach dôstojne pripomenuli vznik Československej republiky, ako...

Čítajte viac