Ing. Ondrej Kvasnica, PhD.

Trenčín
kybernetik, ekonóm a pedagóg
Rok narodenia:
1983