Zdroje prostriedkov

Zdroje strany pochádzajú z príspevkov a dobrovoľnej práce členov a sympatizantov. Strana nepoberá štátne príspevky na podoru fungovania politických strán, nevyužíva ani pomoc zahraničných súkromných ani štátnych organizácií.

Demokratická strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Transparentné účty

Všetky finančné operácie sú evidované na transparentných účtoch strany. V zmysle zákona je pre každé voľby zriaďovaný osobitný účet:
Účet Demokratickej strany
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280
Účet Demokratickej strany
k voľbám do NR SR 2020
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6456 3793
zverejňovaná na základe ustanovenia §22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Osobitná evidencia pôžičiek

Meno a priezviskoTrvalý pobytPôžičkaZmluvný úrokDátum uzatvoreniaLehota splatnosti
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar5 000 €5 %30. 10. 2019do 30. 04. 2020
Jana KiššováMošovského 1, 811 03 Bratislava2 000 €5 %18. 11. 2019do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava5 000 €5 %18. 11. 2019do 30. 04. 2020
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava5 000 €5 %19. 11. 2019do 30. 04. 2020
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica3 000 €5 %25. 11. 2019do 30. 04. 2020
Ivo NemčičČučoriedkova 7, 821 07 Bratislava3 000 €5 %26. 11. 2019 *do 30. 04. 2020
Štefan PecenOkánikova 4, 811 04 Bratislava5 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra1 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar5 000 €5 %27. 11. 2019do 30. 04. 2020
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina7 000 €5 %29. 11. 2019do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín3 500 €5 %02. 12. 2019 *do 30. 04. 2020
Adam HochelAlstrova 42, 831 06 Bratislava5 000 €5 %04. 12. 2019do 30. 04. 2020
Lukáš RanikChmelinec 1417/18, 020 01 Púchov8 000 €5 %05. 12. 2019do 30. 04. 2020
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica5 000 €5 %09. 12. 2019do 30. 04. 2020
Iveta FulkováMoravská 2566/3, 052 01 Spiššká Nová Ves1 000 €5 %09. 12. 2019do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava5 000 €5 %10. 12. 2019do 30. 04. 2020
Ľubomír GalkoKrátka 3, 900 31 Stupava8 000 €5 %11. 12. 2019do 30. 04. 2020
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina3 000 €5 %12. 12. 2019do 30. 04. 2020
Stanislav RajnohaKuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica5 000 €5 %13. 12. 2019do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín1 500 €5 %27. 12. 2019 *do 30. 04. 2020
Vladimír SlobodaVietnamská 42, 821 04 Bratislava 33 000 €5 %07. 01. 2020do 30. 04. 2020
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava2 000 €5 %07. 01. 2020do 30. 04. 2020
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra2 000 €5 %15. 01. 2020 *do 30. 04. 2020
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín2 000 €5 %04. 02. 2020 *do 30. 04. 2020