MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre ochranu zdravia, detský chirurg
Rok narodenia:
1971