Sme za slobodnejšie prostredie pre školy a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania.

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

Odborný garant pre Školstvo

Školstvo

Už niekoľko rokov počúvame kritické ohlasy na školstvo. Každá nová vláda akoby začínala v tomto rezorte odznova. Radi by sme nadviazali na všetko pozitívne, čo v našom školstve je a bolo, a pripravili podnety a návrhy, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho systému. Ten by mal mať na pamäti čo najlepší, najcelistvejší rozvoj jednotlivca, spoločnosti i prostredia. Lebo akokoľvek sa to niekomu bude zdať prehnané, všetko sa začína v škole.

Sme za slobodnejšie prostredie pre školy a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania. Podporujeme pedagogický výskum, ktorý by priebežne zbieral materiál a prehodnocoval postupy, ich prínos alebo korigoval to, čo neprináša výsledky. Chceme prepájať školy rôznych stupňov.

Podporujeme zvýšenie úrovne stredného školstva aj reformou vzdelávacích programov. Navrhujeme prehodnotiť, zjednodušiť a sprehľadniť normatívy a zmeniť odmeňovanie pedagógov na úroveň zodpovedajúcu ich náročnému poslaniu. Budeme trvať na zjednotení financovania všetkých druhov škôl.

Vysoké školy sú vzácnym prvkom vyspelej spoločnosti a vytvárajú nenahraditeľné hodnoty pre jej rozvoj. Naším cieľom je urobiť všetky podstatné kroky pre vrátenie dôvery k vysokému školstvu a zvýšeniu počtu mladých ľudí - študentov i vedeckých pracovníkov, ktorí by venovali svoje schopnosti a úsilie pre rozvoj a inovácie v našej krajine.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Rozvoj vidieka

Pavol Bottka

Kultúra

Mgr. Renáta Kaščáková