Zabezpečíme odhaľovanie tých, čo pri priamom výkone úmyselne zlyhávajú.

Mgr. Ľubomír Galko

Člen predsedníctva Demokratickej strany
Odborný garant pre Bezpečnosť

Vnútorná a vonkajšia bezpečnosť

Policajný zbor čelí klesajúcej dôvere obyvateľov a jej získanie je kľúčový cieľ. Zabezpečíme objektívnu a nezávislú kontrolu policajného zboru. Policajtom vo výkone vytvoríme podmienky na to, aby mohli zasahovať bez obáv z následného pranieru pri nežiaducich následkoch ich zásahov. Zároveň zabezpečíme odhaľovanie tých, čo pri priamom výkone úmyselne zlyhávajú. Zmeníme dnešný hodnotiaci systém policajtov, v ktorom má vplyv nie kvalita, ale kvantita. Je nespravodlivý a policajtov demotivuje.

Ozbrojené sily SR sú základným nástrojom zabezpečovania obrany našej vlasti. Na to, aby plnili svoje úlohy v plnom rozsahu, musia mať jasne stanovené ciele pôsobenia a vytvorené adekvátne technické a personálne podmienky. V oblasti zahraničných misií zmeníme priority - utlmíme operácie s nižšou pridanou hodnotou a posilníme operácie s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je reálny predpoklad, že sa vojaci niečo naučia a skúsenosti zúročia v domácich podmienkach (stret s modernými hrozbami - terorizmus, kybernetické útoky, migračná kríza).

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Verejná správa

Spravodlivosť