Mgr. Radoslav Pavelka

Nitra
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie
Rok narodenia:
1973

Absolvoval štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa, odbor etika. Dlhodobo sa venoval podnikaniu a to najmä v oblasti bezpečnostných služieb. V politike sa začal angažovať najskôr na regionálnej úrovni. V roku 2018 sa stal poslancom NRSR, kde bol členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Pôsobil tiež v Osobitnom kontrolnom výbore NRSR na kontrolu činnosti SIS. Žije v Nitre, je ženatý, otec dvoch detí.