Mgr. Natália Blahová

Zavar
prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, odborný garant pre sociálne veci, sociálna poradkyňa
Rok narodenia:
1974
V roku 1999 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2009 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako učiteľka a vychovávateľka. Od roku 2006 pracovala v Asociácii náhradných rodín ako sociálna poradkyňa pre náhradné rodičovstvo, so zameraním na sprevádzanie, zastupovanie a právne poradenstvo. V tomto období tiež pracovala ako externá spolupracovníčka Občianskeho združenia Návrat ako poradkyňa pre náhradné rodičovstvo a koordinátorka klubu náhradných rodín. Bola redaktorkou odborného časopisu o náhradnom rodičovstve “Nebyť sám”. Po voľbách v roku 2010 sa stala poslankyňou NR SR. Bola podpredsedníčkou výboru NR SR pre sociálne veci. Pôsobila ako externá poradkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť rodinnej politiky. Venuje sa rodinnej politike, ľudským právam a právam detí a seniorov. Je presvedčená, že systémové zlyhania v sociálnej oblasti ohrozujú ľudí na Slovensku a vyžadujú urýchlenú nápravu. Pôsobila vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Blog

Môj November

Za tmavých podvečerov sme sa v predizbách našich domovov ovíjali šálmi a do mrazivých ulíc sme vychádzali plní nádherného a neopakovateľného vzrušenia. Až do tých chvíľ sme si mysleli, že naše utrpenie nemá konca. Že ten klam, ktorý sme roky...

Čítajte viac

Ako to teda je?

Ústava je základným kameňom právneho štátu. Na tomto kameni však dodnes nevznikla stavba, ktorá by bola domovom práva, spravodlivosti a zákonnosti. Dobrodruhovia a mafiáni vydávajúci sa za politikov vŕšili naňho sutiny svojich zlodejín, vrážd,...

Čítajte viac

S radosťou vám oznamujeme

S radosťou vám oznamujeme, že včera sa konal na Vodnom hrade v Hronseku snem Demokratickej strany, na ktorom bol za predsedu DS zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku strany Natália Blahová a za podpredsedu DS Miroslav Ivan. Snem...

Čítajte viac