Prosperujúce Slovensko dosiahneme investovaním do obnovy poškodenej krajiny Slovenska modrou ekonomikou.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Predseda Demokratickej strany
Odborný garant pre Prírodné zdroje

Slovensko - krajina čistej vody, zdravých potravín, hojnej biodiverzity a bezpečnej klímy

Kde je voda, tam je život. Preto Demokratická strana bude prostredníctvom svojich lídrov i členov spravovať krajinu Slovenska tak, aby bolo na Slovensku hojnosť vody pre človeka, prírodu, potraviny, ekonomiku i zdravú klímu.

Potrebujeme to urobiť preto, lebo 21. storočie sa stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov o prírodné zdroje, predovšetkým o vodu.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé, príťažlivé a bezpečné Slovensko dosiahneme investovaním do obnovy poškodenej krajiny Slovenska modrou ekonomikou.

Modrá ekonomika je systém, ktorý zhodnocuje miestne prírodné zdroje a rozvíja miestnu výrobu pre miestnu potrebu - je to najlacnejší a najlepší systém pre zdravie a životné prostredie, v ktorom odpad neexistuje - akýkoľvek odpad je zdrojom pre nový produkt. Rozvinutím modrej ekonomiky na Slovensku zamestnáme viac ako 50 tisíc tých ľudí, ktorých terajší politici považujú za nezamestnateľných.

Modrou ekonomikou Slovensko získa viac ako 30 tisíc litrov sekundových čistej pramenistej vody, ľudia nebudú traumatizovaní povodňami, v potokoch a riekach bude hojnosť rýb, v lesoch bude dostatok potravy pre divokú zver, na našich poliach sa bude rodiť viac čistých a zdravých potravín bez chémie, obnoví sa malý vodný cyklus tak, že bude častejšie zavlažovať našu prírodu i polia jemným a nie extrémnym dažďom.

Slovensko má historickú príležitosť stať sa prosperujúcim štátom spokojných, zdravých a šťastných ľudí. Dokážeme, že sme štátom schopných, pracovitých a aktívnych ľudí, zodpovedných za stav životného prostredia.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Spravodlivosť

Rozvoj vidieka

Pavol Bottka