Motoristi sú v súčasnosti len zdrojom obrovských príjmov štátneho rozpočtu.

Ing. Miroslav Ivan

Odborný garant pre Dopravu

Doprava

Motoristi sú v súčasnosti len zdrojom obrovských príjmov štátneho rozpočtu. Zaplatia cez dane a poplatky do štátneho rozpočtu takmer 2 mld. € ročne. Späť do výstavby a údržby ciest, vrátene splátok za PPP projekty sa však ročne vráti menej ako 20 % tejto sumy. Výsledkom je, že viac ako 40 % ciest 1. triedy je v nevyhovujúcom, alebo havarijnom stave. My v Demokratickej strane máme pripravenú reformu financovania novej a údržby financovania existujúcej cestnej siete. Výber mýta bude efektívnejší a na výstavbu diaľnic a opravy ciest 1. triedy vyhradíme v štátnom rozpočte 2x viac finančných prostriedkov ako je tomu dnes.

Dobudovanie diaľnice z Bratislavy do Košíc a diaľničné prepojenie sever-juh sú pre Slovensko životne dôležité a budeme im venovať maximálnu pozornosť. Upravíme zákony tak, aby sme maximálne skrátili projektovú prípravu stavieb diaľnic. Spustenie výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest budeme posudzovať cez inštitút hodnoty za peniaze.

V oblasti železničnej dopravy je potrebné modernizovať tie trate, ktoré sú pre dopravu významné a nie udržiavať tie, ktoré sú dlhodobo nevyužívané. Zmeníme systém objednávania železničnej dopravy vo verejnom záujme tak, aby sme odstránili zbytočné súbehy vlakov a autobusov. Ušetrené prostriedky budú môcť kraje investovať do opráv regionálnych ciest 2. a 3. triedy.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Podnikanie

Regióny