Vytvárať hodnoty sa musí znovu vyplácať.

Mgr. Radoslav Pavelka

Odborný garant pre Podnikateľské prostredie

Špičkové podnikateľské prostredie

Slovensko je krajina s obrovským potenciálom. Okrem nádhernej prírody sú naším najväčším bohatstvom ľudia. Úlohou štátu je vytvoriť im také podmienky na prácu a podnikanie, aby dokázali uspokojiť svoje potreby či túžbu profesionálne sa realizovať a slušne za svoju prácu zarobiť.

Súčasná vláda podnikateľské prostredie dlhodobo likviduje. Jej filozofiou je čo najviac peňazí ľuďom cez dane a rôzne poplatky zobrať a následne tieto zdroje prerozdeľovať vyvoleným. Neustálym zavádzaním a zmenou povinností a finančnej záťaže demotivuje ľudí hodnoty vytvárať, no motivuje financie „získavať“. Premyslená hospodárska politika vlády prakticky neexistuje a všetky oblasti života ovládol populizmus. Toto musí skončiť.

Filozofiou Demokratickej strany je zodpovedná hospodárska politika, ktorej základom je dobré a férové podnikateľské prostredie. Cesta k nemu vedie zavedením rovnej dane a znížením jej sadzby, zlacnením zamestnávania či významným znížením byrokracie a finančnej záťaže. Odstránením korupcie a bariér v podnikaní sa toto stane atraktívnejšie aj pre mladých ľudí a aktívnych seniorov. Základom pre udržanie a vznik nových pracovných miest je aj Zákonník práce, ktorý vyvážene upravuje vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Právna istota a spravodlivosť musí byť samozrejmosťou.

Vytvárať hodnoty sa musí znovu vyplácať. Konkurencieschopnosť Slovenska a zvyšovanie jeho atraktivity pre investorov bude našou prioritou. To je jedinou životaschopnou cestou k zvyšovaniu platov a zlepšovaniu životnej úrovne ľudí.

Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa priblížilo k vyspelým a bohatým krajinám a my v Demokratickej strane spravíme všetko pre to, aby sa tak reálne stalo.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Sociálne veci

Doprava