Pavol Bottka

Iža
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, SZČO
Rok narodenia:
1967