Pavol Bottka

Iža
odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rok narodenia:
1967