Ing. Milan Vrabeľ

Raslavice
krajský predseda Prešov
Rok narodenia:
1984

Som absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach. V rokoch 2005 a 2006 som absolvoval študijno-pracovné pobyty v Spojených štátoch amerických. Po skončení štúdia som pracoval ako manažér stavebno-realitnej firmy v zahraničí (California, USA). Po návrate na Slovensko som 4 roky pôsobil ako odborný asistent na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Počas tohto obdobia som študoval na nórskej technickej univerzite NTNU v meste Trondheim. Od roku 2008 pracujem ako IT systémový inžinier a projektový manažér v medzinárodnej spoločnosti. Od roku 2018 som členom finančnej komisie Prešovského samosprávneho kraja.

Od môjho vstupu do politiky aktívne bojujem proti mafii a spolupracujem s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní korupcie. V roku 2017, tesne pred VÚC voľbami, sa mi takto úspešne podarilo zabrániť kupčeniu s hlasmi voličov v rómskych osadách na východnom Slovensku. Venujem sa tiež odhaľovaniu nekalých praktík pri exekučných konaniach, kedy často dochádza k poškodzovaniu práv, tak na strane povinných ako aj na strane veriteľov. Mojou hlavnou agendou je štíhly a efektívne spravovaný štát.