História Demokratickej strany

Súčasná Demokratická strana sa hlási k odkazu povojnovej Demokratickej strany, ktorá zvíťazila nad komunistami, a ponovembrovej Demokratickej strany, ktorá sa podieľala na porážke mečiarizmu. Tieto strany spája nielen rovnaký názov, ale predovšetkým personálna a hodnotová kontinuita.

1944

Vznik Demokratickej strany

Demokratická strana vznikla v septembri 1944 zjednotením občianskych odbojových skupín v Slovenskom národnom povstaní. Medzi jej zakladateľov patrili Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Martin Kvetko, Fedor Hodža a Ján Lichner.
1946

Víťazstvo vo voľbách

Pod značkou DS sa pred voľbami 1946 zjednotili demokratické sily. Vo voľbách na Slovensku Demokratická strana porazila Komunistickú stranu Slovenska v pomere 62 % ku 30 % hlasov. Nezískala však funkciu predsedu vlády, hoci mala na ňu nárok ako víťazná strana. Kvôli silnejúcemu nátlaku KSČ, ktorá zvíťazila v Česku, získal túto funkciu Gustáv Husák z KSS.
1948

Februárový prevrat

Štátna bezpečnosť začala zhromažďovať kompromitujúce materiály, postupne sa kriminalizovali všetci vedúci funkcionári Demokratickej strany. Po celej republike sa konali demonštrácie a politická situácia bola neudržateľná. Bol obsadený ústredný sekretariát DS v Bratislave, miestnych funkcionárov za DS vyhadzovali z úradov a zatýkali, na vyššie postavených politikov DS boli podávané trestné oznámenia. Po februári 1948 väčšina popredných predstaviteľov emigrovala do zahraničia a tí, čo zostali v ČSR, boli súdení, väznení a diskriminovaní.
1989

Po nežnej revolúcii

Po páde komunizmu počas nežnej revolúcie bola Demokratická strana v decembri 1989 obnovená. Z exilu sa vrátil jeden z jej zakladateľov Martin Kvetko, ktorý sa stal prvým predsedom obnovenej DS. V prvých slobodných voľbách do Slovenskej národnej rady v júni 1990 získala DS 4,4 % hlasov, 7 poslaneckých mandátov a DS sa stala súčasťou vládnej koalície s 3 ministrami.
1998

Porážka mečiarizmu

V roku 1997 vytvorila Demokratická strana spolu s ďalšími 4 stranami Slovenskú demokratickú koalíciu, ktorej cieľom bolo kandidovať spoločne vo voľbách v roku 1998 a poraziť vládne HZDS. SDK získala 26,33 % hlasov a hoci HZDS získalo o 0,67 % hlasov viac, nepodarilo sa mu zostaviť vládu. Naopak podarilo sa to SDK a DS získala okrem 6 poslaneckých mandátov aj zastúpenie vo vláde prostredníctvom svojho nominanta Ivana Mikloša, ktorý sa stal podpredsedom vlády pre ekonomiku.
2006

Zlúčenie a znovuzaloženie

V roku 2005 odsúhlasil mimoriadny kongres Demokratickej strany trojpätinovou väčšinou zlúčenie so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou, a tak v roku 2006 vznika SDKÚ-DS. Časť základne DS na čele s Branislavom Hochelom, ktorá sa nestotožnila s fúziou s SDKÚ, sa rozhodla založiť nový politický subjekt, ktorý mal pokračovať v odkaze a tradíciách Demokratickej strany.
2019

Posily z Demokratického jadra

V októbri 2019 do Demokratickej strany vstúpili bývalí členovia strany Sloboda a Solidarita, ktorí odišli pre nezdravé pomery v strane, vrátane 9 poslancov NR SR. Z DS sa stala parlamentná strana posilnená do volieb v roku 2020 s cieľom poraziť mafiu na Slovensku tak, ako sa kedysi podarilo Demokratickej strane poraziť slovenských komunistov.