Našim cieľom je pamiatky nielen opraviť, ale vrátiť do nich život.

Mgr. Renáta Kaščáková

Odborný garant pre Kultúru

Kultúra

Kultúru chceme spravovať ako v príbehu o troch grošoch. Jedným sa staráme o to, čo nám zanechali predkovia, z jedného sami žijeme a jeden investujeme do budúcej generácie. Tomu zodpovedajú aj tri piliere, na ktorých stojí náš program: kultúrne dedičstvo, súčasná kultúra a kultúrne vzdelávanie.

  1. Našim cieľom je pamiatky nielen opraviť, ale vrátiť do nich život. Budeme presadzovať čo najlepšie podmienky na zachovanie a zveľadenie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ako súčasti identity a jedinečnej príťažlivosti Slovenska (pamiatky, umelecké diela, tradície, zvyky).
  2. Našim cieľom je slobodný rozvoj živej kultúry. Zasadíme sa jednak o zvýšenie jej dostupnosti pre občanov, jednak o zvýšenie príležitostí na činnosť pre čo najviac amatérskych i profesionálnych aktérov.
  3. Našim cieľom je kultúrna a vzdelaná mládež. Budeme presadzovať rozvoj kultúrneho vzdelávania, podporíme zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a projekty prepájania voľnočasových aktivít mladých ľudí a seniorov.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Školstvo

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

Zdravie