Mgr. Renáta Kaščáková

Trenčín
odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru
Rok narodenia:
1965

Absolvovala štúdium anglického a talianskeho jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave, po ktorom sa vyše desať rokov venovala prekladateľstvu a tlmočníctvu. V roku 2003 začala pracovať vo verejnej správe, kde sa venovala témam regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry. V samospráve Mesta Trenčín pracovala na rôznych výkonných pozíciách a zasadila sa napríklad o vybudovanie Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne, viedla projekt kandidatúry mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (titul napokon získalo mesto Košice) a iniciovala vznik mestského Kultúrno-informačného centra, ktoré dva roky aj riadila.

Bola iniciátorkou a koordinátorkou projektov “Trenčín si Ty” a následnej medzinárodnej urbanistickej ideovej súťaže na tvorbu nábrežia a priľahlej centrálnej mestskej zóny “Trenčín – mesto na rieke” so zapojením desiatok odborných tímov z celého sveta, v ktorých sa stal Trenčín priekopníkom tvorby plánu rozvoja mesta so zapojením širokej laickej a odbornej verejnosti. Zodpovedala za prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín s výhľadom do roku 2040 a tiež za koordináciu pripravenosti mesta Trenčín na čerpanie zdrojov z európskych fondov z regionálneho operačného programu IROP.

Vo volebnom období 2010 – 2014 pôsobila ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a v rokoch 2011 – 2012 bola viceprimátorkou mesta Trenčín. V rokoch 2013 – 2017 pokračovala v regionálnej politike ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Od roku 2016 je poslankyňou Národnej rady SR, kde pôsobila vo Výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj a neskôr vo Výbore pre kultúru a médiá. Vo voľbách do VÚC v roku 2017 kandidovala na post predsedníčky Trenčianskeho samosprávneho kraja ako nominantka strany Sloboda a Solidarita a so ziskom 25% voličských hlasov obsadila druhé miesto. Od roku 2009 do roku 2019 bola členkou politickej strany Sloboda a solidarita, v ktorej pôsobila na pozícii tímlíderky pre kultúru. Od roku 2019 je členkou Demokratickej strany, v ktorej sa naďalej venuje témam kultúry a regionálneho rozvoja.