Mgr. Renáta Kaščáková

Trenčín
odborný garant pre kultúru, poslankyňa parlamentu
Rok narodenia:
1965

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore tlmočníctvo – prekladateľstvo, od roku 2003 pracovala v samospráve, v Meste Trenčín mala osobný podiel na vybudovaní Klientskeho centra, bola iniciátorkou a koordinátorkou projektu „Trenčín si Ty“ a pôsobila aj ako mestská či krajská poslankyňa. Od roku 2016 je poslankyňou NR SR, kde je členkou Výboru pre kultúru a médiá a zaujíma sa tiež o témy regionálneho rozvoja.