Ing. Michal Kravčík, CSc.

Košice
environmentalista
Rok narodenia:
1956