Ing. Michal Kravčík, CSc.

Košice
predseda Demokratickej strany, odborný garant pre prírodné zdroje a regionálny rozvoj, environmentalista
Rok narodenia:
1956

Životné prostredie

Regionálny rozvoj