Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
Rok narodenia:
1966
A bsolvent STU – Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia statika stavebných konštrukcií. Projektant v štátnej aj súkromnej sfére. Neskôr podnikanie v navrhovaní kotviacich systémoch a obchodná činnosť. V rokoch 2001 až 2006 pobyt a podnikanie v Kanade. Po návrate predaj obchodného podielu a podnikanie v investičnej činnosti. V roku 2010 vstup do politiky a pôsobenie na ministerstve hospodárstva ako riaditeľ odboru strategických investícií. Od roku 2016 poslanec NRSR a člen výboru NRSR pre hospodárske záležitosti. V DS sa venuje téme dopravy a výstavby.

Blog

O výstavbe diaľnic má verejnosť právo vedieť viac

V septembri 2020 sme chválili ministerstvo dopravy, že konečne spracovalo priority vo výstavbe cestnej siete. Zároveň sme uviedli, že ďalší postup budeme pozorne sledovať. Bohužiaľ, urobilo sa A, ale nie B. Máme plán výstavby a priorít,...

Čítajte viac

Chcete mať značku na aute celý život?

“Som rád, že si súčasní poslanci NRSR všimli môj návrh zákona z minulého volebného obdobia a oprášili ho,” hovorí podpredseda Demokratickej strany Miroslav Ivan, ktorý opakovane navrhoval, aby bola značka prenosná a nemusela sa meniť...

Čítajte viac

Konečne vieme, čo ideme stavať

Dnes vláda schválila priority vo výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy a opráv existujúcej cestnej siete. Môžeme len konštatovať, KONEČNE. Náš garant pre Dopravu, Miroslav Ivan celé predchádzajúce volebné obdobie upozorňoval...

Čítajte viac

S radosťou vám oznamujeme

S radosťou vám oznamujeme, že včera sa konal na Vodnom hrade v Hronseku snem Demokratickej strany, na ktorom bol za predsedu DS zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku strany Natália Blahová a za podpredsedu DS Miroslav Ivan. Snem...

Čítajte viac