Ing. Igor Hornák, CSc.

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre verejnú správu, manažér
Rok narodenia:
1964