Zdravie je nepochybne najvyššia hodnota a investícia.

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH.

Člen predsedníctva Demokratickej strany
Odborný garant pre Ochranu zdravia

Ochrana zdravia a zdravotníctvo

Zdravie je nepochybne najvyššia hodnota a investícia. Zdravý človek je šťastný, môže zmysluplne žiť v rodinnom prostredí a pracovať. Je produkujúcim článkom spoločnosti a nie konzumentom ďalších zdravotných a sociálnych služieb. Bez ohľadu na lokálny, európsky aj geopolitický vývoj musí byť náš zdravotnícky systém založený na solidarite.

V zdravotníctve sa z verejných zdrojov spotrebuje ročne viac ako 5 mld. € ich využitie však nepodlieha dostatočnej kontrole. Je potrebné znížiť povinné odvody občanov a zapojiť ich do poznania hodnoty poskytovanej zdravotnej starostlivosti formou spoluúčasti na jej financovaní. Tento model chápeme ako základný pilier kontroly kvality poskytovanej starostlivosti a kontroly zdrojov.

Zisk zo základného zdravotného poistenia chápeme ako zásadný problém. Máme za to, že priestor pre slobodné podnikanie s tvorbou zisku môže existovať v zdravotnom pripoistení a nadštandardnom poistení, ktoré budeme podporovať.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Kultúra

Mgr. Renáta Kaščáková

Sociálne veci