Cieľom Demokratickej strany je vrátiť život na vidiek a jeho dôstojné postavenie v našej spoločnosti.

Pavol Bottka

Odborný garant pre Rozvoj vidieka

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Demokratická strana má vo svojich génoch aj dedičstvo agrárnej strany. Tak ako v minulosti, tak aj dnes pracujeme a naďalej budeme pracovať pre rozvoj vidieka, pre celospoločenské uznanie a spravodlivé postavenie roľníka, farmára, vidiečana. Vidiek nie je len nocľahárňou, pôda, lesy nie sú len zdrojom obživy, ale aj našou dedovizňou, ktorú chránime a zveľaďujeme pre ďalšie generácie. Doprajme aj našim deťom a vnukom krásne zážitky z detstva na vidieku.

Našim prvoradým cieľom je zmeniť súčasnú likvidačnú legislatívu, ktorá zabraňuje vzniku rodinných fariem, spracovateľských prevádzok, miestnych obchodov a vytváraniu pracovných miest v mieste bydliska.

Jednou z našich hlavných priorít sú dokončené reštitúcie, vydanie pôdy skutočným vlastníkom a spravodlivé rozdelenie nájmu štátnej pôdy, okamžité zastavenie rozkrádania finančných podpôr z EU ako aj z domácich zdrojov.

Demokratická strana a jej členovia sa jednoznačne zasadzujú o zmenu v riadení rezortu poľnohospodárstva, prvoradým cieľom je vymeniť ekonómov od zeleného stola za skutočných odborníkov.

Malý a stredný farmár si váži a chráni svoju pôdu, prírodu okolo nej, zveľaďuje kultúrne a prírodné dedičstvo našich predkov.

Poľnohospodárstvo a spracovanie jeho produktov je nielen základným pilierom vidieka, ale aj súčasťou štátnej ekonomiky a tvorby pridanej hodnoty. Vidiek je zásobovateľom potravín obyvateľov celej krajiny, preto si farmár a vidiek zaslúži celospoločenské uznanie a príslušné postavenie. Cieľom Demokratickej strany je vrátiť život na vidiek a jeho dôstojné postavenie v našej spoločnosti.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Prírodné zdroje

Školstvo

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.