Mgr. Selim Hikmet

Bratislava
odborný garant pre zahraničnú politiku, podnikateľ - SHR
Rok narodenia:
1977