Štát nesmie zdierať ľudí o ich peniaze, a potom ich využívať na prospech mafie a oligarchov.

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

Odborný garant pre Verejné financie

Štíhly a efektívny štát

Demokratická strana bude presadzovať konkrétne jasné kroky, ktoré budú viesť k tomu, aby mal človek za svoje peniaze čo najväčšiu hodnotu zo štátu. Štát nesmie zdierať ľudí o ich peniaze, a potom ich využívať na prospech mafie a oligarchov. Naopak, budeme presadzovať vytvorenie priestoru pre zníženie daní a odvodov. Na to, aby peniaze išli tam, kam majú – na školy, škôlky, nemocnice, cesty, stacionáre pre seniorov. A to efektívnym a bezkorupčným spôsobom.

Presadíme prenesenú povinnosť dane z pridanej hodnoty (reverse charge). DPH sa tak bude platiť na konci reťazca, pri spotrebe. Toto vylúči podvody na nadmerných odpočtoch DPH, ktoré sú každý rok v stámiliónoch.

Presadíme posilnenie konceptu „Hodnota za peniaze“ a jeho uplatňovanie nielen na jednotlivé nové projekty, ale na jednotlivé celky štátnej správy - rozpočtové organizácie, aby sme posúdili, či sú potrebné a do akej miery. Pri projektoch dostanú prednosť tie, ktoré sú najefektívnejšie, čím sa zvýši kvalita celkového výkonu štátu.

Presadíme zmeny v elektronizácii štátu (eGovernment). Momentálne sú IT projekty roztrieštené, štát nevie čo kde má a koľko ho to stojí. Cieľom je zmapovať všetky IT projekty a vytvoriť META systém so všetkými informáciami. V druhej fáze presadíme prepojenie týchto systémov navzájom, efektívny nákup licencií a hlavne zníženie byrokracie pre ľudí, aby nemuseli opakovane štátu dávať informácie.

Presadíme efektívnosť verejného obstarávania, predovšetkým vo väčšej miere trhové konzultácie, ako je tomu na západe. Znížime cenu podávania námietok, aby konkurencia sama opravovala korupčne nastavené podmienky. Zavedieme povinné posudzovanie efektívnosti potenciálnych projektov, ktoré sa obstarávajú.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Zahraničie

Verejná správa