Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice
krajský predseda Trenčín

Ing. Drahomír Krčmárek

Liptovský Ondrej
krajský predseda Žilina
krajský predseda Prešov