prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, krajský predseda Trnava, odborný garant pre sociálne veci

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Nitra, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice

Pavol Kubiš

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Bratislava
krajský predseda Trenčín, odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Ing. Drahomír Krčmárek

Liptovský Ondrej
krajský predseda Žilina
krajský predseda Prešov