člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik
krajský predseda Trenčín

Ing. Drahomír Krčmárek

Liptovský Ondrej
krajský predseda Žilina
krajský predseda Prešov