prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Mgr. Stanislav Rajnoha

Banská Bystrica
signature
predseda Demokratickej strany, konateľ firmy

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
signature
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu, manažér
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik
člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár
člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér