Mgr. Stanislav Rajnoha

Banská Bystrica
predseda Demokratickej strany
prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo
člen predsedníctva Demokratickej strany
člen predsedníctva Demokratickej strany
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice