prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Mgr. Stanislav Rajnoha

Banská Bystrica
predseda Demokratickej strany, konateľ firmy
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik
člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Filip Rybanič

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, podnikateľ
člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér
člen predsedníctva Demokratickej strany