Mgr. Stanislav Rajnoha

Banská Bystrica
predseda Demokratickej strany
prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, krajský predseda Trnava, odborný garant pre sociálne veci

Ing. Miroslav Ivan

Banská Bystrica
podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre bezpečnosť a spravodlivosť
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Nitra, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie
člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo
člen predsedníctva Demokratickej strany
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice

Pavol Kubiš

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Bratislava