Presadíme, aby práca prišla za ľuďmi do regiónov a nie ľudia chodili za prácou.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Predseda Demokratickej strany
Odborný garant pre Regionálny rozvoj

Zodpovední ľudia, spokojné komunity, prosperujúce regióny, moderný štát

Regiónom prinavrátime prirodzenú autoritu, ktoré sa historický osvedčili a posilníme kompetencie, ktoré v súčasnosti zabezpečuje zbyrokratizovaný štátny aparát.

Zvýšime podiel miest na blahobyte, podporíme rozvoj multisektorových partnerstiev medzi samosprávami, odborníkmi, podnikateľmi a občianskym sektorom, aby každý dobrý nápad, ktorý pomôže regiónom, dostal príležitosť. Presadíme, aby práca prišla za ľuďmi do regiónov a nie ľudia chodili za prácou.

Toto je cesta pre lepšie, spokojné a moderné Slovensko, ktorú Demokratická strana ponúka pre regióny Slovenska. Chceme aby otcovia pracovali a zveľaďovali svoje rodiská a neodchádzali za prácou stovky kilometrov, aby matky vychovávali svoje deti a nie Kotlebova ulica, aby rodiny žili v harmonických vzťahoch a nerozpadávali sa kvôli vzájomnému odcudzeniu i nedostatku peňazí.

Chceme v regiónoch rozvíjať lokálnu ekonomiku a dať tvorivým, pracovitým i čestným ľuďom príležitosť žiť svoj sen vo svojich rodiskách, aby regióny nevymierali, ale sa postupne pretvárali na atraktívne destinácie cestovného ruchu, v ktorých prekypuje život, harmónia i spokojnosť občanov žijúcich v regiónoch i tých, ktorí navštívia tieto regióny.

Tento plán obnovy regiónov presadíme vyššou mierou zodpovednosti v rozhodovaní regionálnych samospráv. O tom, ako sa budú využívať verejné financie v regiónoch musí rozhodovať región, nie ústredný orgán štátnej správy. To isté presadíme, aby lokálna samospráva bola zbavená ponižujúcej „demižónovej metódy“ získavania finančných zdrojov na rozvoj miest a obcí. O tom, na čo obec potrebuje peniaze, vie lokálna samospráva, nie ústredný orgán štátnej správy.

Plán, ktorý ponúkame regiónom, dá prácu tisícom ľudí priamo v regiónoch. Okrem iného sa odľahčia dopravné tepny o tisíce áut, ktoré týždenne premávajú naprieč Slovenskom, ušetria sa peniaze ľuďom a tiež sa zníži znečistenie ovzdušia pri spaľovaní pohonných hmôt v autách. Bude menej kolízií, menej zápch na cestách i menej havárií. Tiež dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia. Len 10 tisíc prejazdov za týždeň naprieč Slovenskom zníži ročnú produkciu CO2 do atmosféry o cca 50 tisíc ton.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Doprava

Zahraničie