Projekty, ktoré budú zaväzovať generácie dopredu, bude Demokratická strana požadovať schváliť v referende.

Ing. Igor Hornák, CSc.

Člen predsedníctva Demokratickej strany
Odborný garant pre Verejnú správu

Moderný štát

Demokratická strana zásadne zmení pohľad na infraštruktúru služieb zavedením metodík architektúry služieb štátu známej z oblasti podnikových informačných riešení. Odstránime duplicity a nehospodárnosť.

Demokratická strana bude presadzovať verejné posúdenie projektov s verejnou oponentúrou a verejnou obhajobou navrhovateľa. Projekty, ktoré budú zaväzovať generácie dopredu, pridajú nové povinnosti občanom či podnikom, bude Demokratická strana požadovať schváliť v referende.

Demokratická strana bude presadzovať otvorenosť architektúry informačných systémov, použitie otvorených technológií. Zlacníme štátne IT projekty, zvýšime nezávislosť štátu na dodávateľoch.

Demokratická strana bude hľadať širokú politickú dohodu pre zavedenie elektronických volieb s využitím distribuovaných technológií „blockchain“ a „smart contract“. Znížime náklady na voľby, už žiadne voličské preukazy a menej voličských miestností.

Demokratická strana bude presadzovať zdieľanie štátom vytvorenej infraštruktúry občianskych preukazov na overovanie identity a prihlasovanie v akýchkoľvek firemných systémoch, vrátane systémov bánk, finančných inštitúcií.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Verejné financie

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

Bezpečnosť