Ako pomôcť Demokratickej strane

Vážime si váš záujem o Demokratickú stranu. Vašu pomoc môžete urobiť trvalým príkazom alebo jednorazovým prevodom.

Transparentný účet

Všetky príspevky sú evidované na transparentných účtoch strany:

Účet Demokratickej strany
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280

Prevodný príkaz

IBAN:SK44 0900 0000 0006 3213 6280
Popis platby:Meno Priezvisko, dar
Špecifický symbol:rok
Pri poskytnutí príspevku si legislatíva vyžaduje ešte podpísanie vyhlásenia alebo darovacej zmluvy podľa nasledovných pokynov.

Chcem pomôcť darom do hodnoty 1 000 €

Pri daroch do 1 000 € za kalendárny rok vyžaduje legislatíva aj vyplnené a podpísané vyhlásenie, ktorého fotografiu, prípadne sken, zašlite, prosím, e‑mailom na adresu ds@demokratickastrana.sk alebo originál pošlite poštou na adresu Demokratická strana, Račianska 69/B, 831 02 Bratislava.

Chcem pomôcť darom nad hodnotou 1 000 €

Pri daroch nad 1 000 € za kalendárny rok je potrebné podpísať darovaciu zmluvu u notára v 2 exemplároch a zaslať poštou na adresu Demokratická strana, Račianska 69/B, 831 02 Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie

Upozornenie

Podľa zákona môžeme dary prijať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku. Uveďte, prosím, celú adresu trvalého bydliska, alebo sídla právnickej osoby.