Ing. Ivo Nemčič

podnikateľ v oblasti elektroniky

Read More

Ing. Pavol Líška

manažér

Read More

Mgr. Selim Hikmet

podnikateľ – SHR

Read More

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo

Read More

Pavol Bottka

odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Read More

Ľuboš Šimún

živnostník

Read More

Ing. Ondrej Kvasnica, PhD.

kybernetik, ekonóm a pedagóg

Read More

Mgr. Radoslav Pavelka

člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Nitra, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie

Read More

Ing. Vladimír Sloboda

poslanec parlamentu

Read More