Ing. Michal Kravčík, CSc.

environmentalista

Read More

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

odborný garant pre verejné financie

Read More