Konečne vieme, čo ideme stavať

Dnes vláda schválila priority vo výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy a opráv existujúcej cestnej siete. Môžeme len konštatovať, KONEČNE.

Náš garant pre Dopravu, Miroslav Ivan celé predchádzajúce volebné obdobie upozorňoval na to, že nie je možné, aby pretrvávala doba, kedy sa predbiehali primátori a starostovia obcí a politicky pretláčali rozvoj cestnej siete v svojom regióne na ministerstve dopravy.

Projektové prípravy sa spúšťali a zastavovali podľa toho, kto aký tlak vyvíjal. Dokonca sme boli svedkami, kedy samotný minister Érsek štrajkoval s ľuďmi na prechode pre chodcov.

Tieto časy sú preč a zdá sa, že prišlo na naše slová, že bez nastavenia priorít to už ďalej nejde. Dobré kritéria pri plánovaní rozvoja cestnej siete dajú odpoveď na otázky občanom, ktorí už dlho na ne čakajú. Bez kvalitnej cestnej siete totiž nie je možné očakávať ekonomický rozvoj.

A len ak budeme systémovo postupovať pri výstavbe základnej cestnej siete, zabránime obrovským regionálnym rozdielom, kedy sa mnohí sťahujú do hlavného mesta za prácou a to vytvára nový tlak na dopravné koridory v okolí Bratislavy. Naopak, plán, ktorý dnes bol predstavený, znamená, že investície pôjdu ďalej na východ Slovenska a mnoho tých, čo za prácou cestovali do Bratislavy sa vrátia domov. Budeme pozorne sledovať ďalšie kroky ministra Doležala , či ustojí tento ekonomický plán rozvoja cestnej siete.

Read More

S radosťou vám oznamujeme

S radosťou vám oznamujeme, že včera sa konal na Vodnom hrade v Hronseku snem Demokratickej strany, na ktorom bol za predsedu DS zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku strany Natália Blahová a za podpredsedu DS Miroslav Ivan. Snem zvolil aj nových členov predsedníctva a dozorných orgánov.

Demokratická strana je týmto personálne a programovo pripravená aktívne sa spolupodieľať na tom, aby Slovensko bolo slušnou krajinou. Demokratická strana od svojho vzniku v roku 1944 vždy spoľahlivo stála na strane slobody, demokracie, spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Dokázala sa úspešne postaviť proti totalitným ideológiám nacizmu i komunizmu. DS považuje za nevyhnutné budovať spoločnosť na princípe vlády práva, ktorého súčasťou je politická a právna kultúra založená na úcte k dodržiavaniu pravidiel, vrátane pravidiel etických. Demokratický a právny štát musí chrániť práva všetkých občanov. Demokratická strana sa bude zasadzovať o to, aby Slovensko bolo krajinou modernou, bezpečnou a vzdelanou.

Read More

DS: O regionálnej vlakovej osobnej doprave by mali rozhodovať VÚC. Výzva kompetentným

Demokratická strana presadzuje, aby aj o regionálnej vlakovej osobnej doprave rozhodovali vyššie územné celky, a nie štát. Povedal to poslanec NR SR a garant Demokratickej strany pre dopravu Miroslav Ivan.

Reagoval tak na spory medzi banskobystrickou župou a SAD Zvolen. „Ak by župy mohli koordinovať okrem autobusovej dopravy aj regionálne osobné vlaky, mohli by pružne reagovať aj na takúto vyhrotenú situáciu, ktorá nastala v banskobystrickej župe, keď SAD Zvolen mieni pre konflikt s novým vedením samosprávneho kraja odstaviť občanov od prístupu k verejnej autobusovej doprave,“ zdôraznil M. Ivan. 

Teraz by ministerstvo dopravy a ZSSK mali pozorne sledovať, ako sa situácia vyvinie a tam, kde je to možné, nahradiť výpadky autobusov vlakmi. „Lenže toto je strašne ťažkopádne a nepružné. Demokratická strana preto presadzuje, aby autoritou pre oba typy regionálnej osobnej dopravy, teda autobusy a regionálne vlaky, boli vyššie územné celky. Výsledkom bude, že kraje nebudú prosiť štát o zlaďovanie regionálnych autobusov a vlakov, ale nastavia si to sami. A v prípade takých situácií, ako nastala teraz, budú môcť kraje oveľa rýchlejšie reagovať na núdzovú situáciu a nahradiť výpadky autobusovej dopravy regionálnymi vlakmi. Prípadne naopak, ak by nastal problém vo výluke regionálnych vlakov, tak autobusmi,“ tvrdí poslanec parlamentu M. Ivan.

Demokratická strana podľa podpredsedu strany Jozefa Rajtára vyzýva vedenie župy a SAD Zvolen, aby pokračovali v rokovaniach a našli prijateľné riešenie bez toho, aby sa z občanov robili rukojemníci. „Nepáči sa nám, že spor dospel až do tohto štádia. Ako k tomu prídu bežní ľudia, ktorí potrebujú ísť do práce alebo k lekárovi?“ pýta sa poslanec NR SR a volebný líder DS J. Rajtár.

Read More

M. Ivan vyzval ministrov financií a dopravy, aby skopírovali jeho návrh o cestnej dani

Poslanec NR SR Miroslav Ivan vyzval ministrov financií Ladislava Kamenického a dopravy Árpáda Érseka, aby skopírovali návrh jeho zákona o znížení cestnej dane a v takom prípade poslanci NR SR pôsobiaci v Demokratickej strane zaňho v parlamente zahlasujú.

„V auguste 2019 sme predložili návrh, ktorý sa zhoduje s požiadavkami autodopravcov. Obom pánom ministrov dávam do pozornosti, že tento zákon sa prerokovával na 49. schôdzi NR SR, bola to parlamentná tlač 1628. Kľudne to skopírujte, predložte v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedol opozičný poslanec Miroslav Ivan a doplnil: „Jedna vec ma mrzí, že už to dávno mohlo byť. Keby to tak bolo a bol by prijatý náš návrh zákona, množstvo dopravcov by sa už vrátilo na Slovensko späť a už by platili dane tu a nie do inej krajiny. A platili by aj odvody za svojich vodičov, dane zo zisku a tak ďalej.“

„Aj v tomto prípade však majú navrch Kočnerovci na úkor slušných ľudí, autodopravcov, vodičov. Škandalózny mýtny tender bol rozbuškou dlho neriešených problémov. Jedinou záchranou pre autodopravcov je predvolebný čas, keď sa súčasná vládna garnitúra bojí dopadu týchto protestov na volebné výsledky, a preto sa musí tváriť, že koná. V slušnej krajine to však takto fungovať nemôže,“ poznamenal poslanec parlamentu Ľubomír Galko.

Poslanec Ivan pre ilustráciu uviedol, koľko platia naši dopravcovia cestnú daň. V prípade nákladného vozidla o celkovej hmotnosti 22 ton (také, ktoré bežne vidíme pri výstavbe diaľnic, vozí betón, zeminu, kamene a pod.) slovenskí dopravcovia platia cestnú daň vo výške 850 eur, v Čechách registrovaní dopravcovia 443 eur, poľskí 329 eur. Európska únia stanovuje minimálnu výšku dane, pre tento typ vozidla na 144 eur, čiže naša daň je približne 6-násobná, ako je minimálna sadzba EÚ. V prípade ťahača, návesu, kamióna o hmotnosti do 40 ton zaplatí slovenský dopravca ročne 2173 eur, český 1397 eur, poľský 538 eur; minimálna sadzba EÚ je 515 eur. Slovenskí dopravcovia tak platia štvornásobne viac.

„V prípade, že sa Demokratická strana stane súčasťou novej vlády, bude so združeniami dopravcov UNAS a ČESMAD rokovať pravidelne a pri každej legislatívnej zmene, nielen pred voľbami, ako to robí Pellegriniho vláda,“ dodal Miroslav Ivan.

Téme je venovaná 1. časť tlačovej besedy:

Read More

M. Ivan: Ak to koalícia neurobí, predložíme vlastný návrh na zníženie cestnej dane

Ak vládna koalícia nedospeje k dohode ohľadom zníženia cestnej dane, poslanci NR SR Demokratickej strany predložia na schôdzi naplánovanej na 21. januára vlastný návrh. 

„Podľa nášho názoru cestnú daň treba znížiť na úroveň, ktorá umožní našim dopravcom nielen existovať, ale zostať konkurencieschopnými v rámci celej V4,“ povedal poslanec parlamentu a garant Demokratickej strany pre dopravu Miroslav Ivan. 

Poslanci NR SR z Demokratickej strany sú pripravení v tejto veci iniciovať aj mimoriadnu schôdzu parlamentu, ak vládna koalícia bude tento problém naďalej ignorovať. 

„Polovica výkonu nášho priemyslu je spojená s výrobou automobilov, bez efektívnej autodopravy tento sektor nemôže fungovať. Je preto nepochopiteľné, že sa vláda k nemu dlhodobo stavia tak macošsky. Opakovane sme na nadmernú finančnú záťaž upozorňovali, naše návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave však koalícia pravidelne odmietala. Teraz tu majú obrovskú nespokojnosť. Ak autodopravcovia vytrvajú v protestoch, môžu dosiahnuť výrazné zlepšenie. My sme pripravení pomôcť,“ dodal opozičný poslanec M. Ivan.

Read More

Poslanci Demokratickej strany sú pripravení hlasovať za zníženie cestnej dane

Poslanci NR SR z Demokratickej strany sú pripravení podporiť na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu zníženie cestnej dane alebo predložiť vlastný návrh, ak to okolnosti dovolia. „To je naša reakcia na slová ministra financií Ladislava Kamenického, ktoré oznámil protestujúcim autodopravcom, že na takýto krok je potrebný súhlas koalície. Podľa nášho názoru na takýto krok je potrebný súhlas tých poslancov, ktorí chcú problémy v nákladnej doprave na Slovensku riešiť. Táto vládna koalícia už predsa reálne nefunguje, je alibistické sa na ňu odvolávať,“ povedal poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

Garant pre dopravu DS a člen hospodárskeho výboru parlamentu Miroslav Ivan tvrdí, že cestnú daň treba znížiť na najnižšiu úroveň vo V4. „Okrem zníženia cestnej dane treba prijať aj ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a cestnej infraštruktúry, aby sme našich dopravcov nediskvalifikovali voči ostatným v Európe,“ povedal Ivan. Podľa jeho slov mnohí slovenskí dopravcovia si preregistrovali firmy do zahraničia a tých treba prilákať naspäť. Príjmy z ich podnikania by sa tak vrátili na Slovenskom, čím by sa znížil výpadok zo zníženia cestnej dane.

„Vláda sa k autodopravcom správa vyslovene nepriateľsky, pričom bez efektívnej nákladnej dopravy ekonomika nemôže fungovať. Ak môže pre nich niečo urobiť ešte súčasný parlament, tak nečakajme, neuhýbajme a konajme,“ vyhlásil Rajtár.

Poslanec Ivan ho doplnil: „Autodopravcovia by mali vedieť, že návrh na zníženie cestnej dane na najnižšiu úroveň V4 som už predkladal, ale vďaka vládnej koalícii neprešiel ani prvým čítaním. Teraz minister financií šermuje výpadkom tridsiatich miliónov zo štátneho rozpočtu. Ale čo je to oproti stovkám miliónov, o ktoré prídeme pre neschopnosť tejto vládnej garnitúry efektívne manažovať výstavbu tunela Višňové alebo prevádzku mýta?!“

Read More

M. Ivan: Znížime cestnú daň na najnižšiu úroveň vo V4

Demokratická strana má plné pochopenie pre dnešný protest autodopravcov a stotožňuje sa s dôvodmi, ktoré k nemu viedli.

„Autodopravcovia sú pre túto vládu len zdrojom príjmov. Za svoje mýtne platby v sume 200 miliónov eur ročne nedostávajú nič, čo by zlepšilo ich podnikanie a služby pre verejnosť. Vláda sa k nim správa nepriateľsky, pričom bez efektívnej nákladnej dopravy ekonomika nemôže fungovať,“ povedal poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany (DS) Jozef Rajtár.

Zhoršovanie podmienok na podnikanie za tejto vlády je osobitne vypuklé v nákladnej autodoprave. Garant Demokratickej strany pre dopravu a poslanec parlamentu Miroslav Ivan hovorí, že napriek stámiliónom eur, ktoré autodopravcovia zaplatili štátu formou daní, mýta a ďalších poplatkov, sa výstavba diaľnic takmer zastavila a výrazne sa zhoršil stav ciest prvej triedy.

„Daňové zaťaženie autodopravcov formou cestnej dane je jedno z najvyšších v Európskej únii. Mnohí preto odchádzajú zo Slovenska a registrujú si firmy v zahraničí. Vláda tiež nebola schopná za štyri roky urobiť čokoľvek s nastavením atraktívnejšej ceny za prístup na železničnú infraštruktúru, aby tak dostala čo najviac nákladnej dopravy na železnicu,“ povedal Ivan.

Vzhľadom na to, že súčasná vláda už nedokáže napraviť chyby a vynahradiť autodopravcom škody, ktoré im za posledné roky spôsobila, Demokratická strana ich dnešný protest chápe ako výzvu politickým stranám, aby sa situáciou vážne zaoberali vo svojich volebných programoch.

„Musíme zatraktívniť podnikanie v autodoprave, aby sa na Slovensko vrátili tí, ktorí z neho pre zlé podmienky odišli. V našom programe okrem iného navrhujme zníženie cestnej dane na najnižšiu úroveň v rámci krajín V4 s tým, že ju postupne treba ďalej znižovať na úroveň, aby sme našich dopravcov nediskvalifikovali voči ostatným v Európe,“ povedal Ivan.
Nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu preukázali, že mýtny systém je nastavený zle. Nespravodlivo veľkú časť výnosov si berie koncesionár a z toho mála, čo zostane štátu, sa dokopy nič nevracia do zlepšenia spoplatnenej cestnej infraštruktúry.

„Nový tender na mýtny systém nastavíme tak, aby jeho prevádzkové náklady boli do 15 percent z výnosov, a nie 50, ako je tomu dnes. Peniaze vybraté z mýta pôjdu na opravy a údržby tých ciest, odkiaľ platby prišli, teda aj na cesty prvej triedy,“ povedal J. Rajtár.

Podľa poslanca Ivana ďalším zásadným opatrením je zníženie ceny za prístup na železničnú cestu tak, aby bola pre dopravcov atraktívna. „To je efektívny spôsob, ako môžeme na Slovensku odľahčiť preplnenú cestnú sieť.“

Ak bude Demokratická strana po voľbách 2020 súčasťou vlády, dopravcovia budú relevantným partnerom pri tvorbe legislatívy a nebudú ignorovaní vládou, ako je tomu v súčasnosti.

Read More

M. Ivan: Systém podpory elektromobilov je postavený na hlavu

Táto vláda nedokáže spravodlivo rozdať peniaze ani na podporu elektromobility. Reaguje poslanec NR SR Miroslav Ivan (Demokratická strana) na fiasko s pridelením štátnych dotácií na nákup elektromobilov. Keďže IT systém nezvládol nápor žiadateľov, v pondelok bude repete so žiadosťami o podporu na tzv. zelené autá.

Celková suma, ktorou štát chce prispieť občanom na autá s hybridným alebo čisto elektrickým pohonom, pritom nie je veľká – 6 miliónov eur. „Aj preto sa pýtame, aký má táto akcia zmysel? Z hľadiska zníženia emisií je to totiž bagateľ. Akurát z toho bude mať úžitok zopár vyvolených. To zrejme vysvetľuje, prečo podmienky neboli nastavené fér. V slušnej krajine by sa takéto niečo nestalo,“ hovorí poslanec Ivan.

„Navyše, celý princíp je postavený na hlavu. Chápem, že každého, kto si kúpi elektromobil, by potešila zľava 5 alebo 8-tisíc eur. Ale kto sa pýtal tých, ktorí im na to prispejú. Lebo nie vláda prispieva, ale tí, ktorí platia dane, teda my všetci. A čo by asi na to povedali ľudia s nízkymi príjmami, že prispeli napríklad susedovi na jeho 40-tisícove auto?“ pýta sa opozičný poslanec a expert na dopravu. 

Osoh z ekologickej dopravy musia mať podľa Demokratickej strany všetci občania. „Teda nech takéto dotácie čerpajú mestá, obce alebo kraje. Alebo napríklad zdravotníctvo. Tam všade kupujú autá. A tak by výhody z týchto dotácií čerpali všetci,“ navrhuje opozičný poslanec.

Read More

DS: Minister Érsek je katastrofou pre slovenskú dopravu

Pre ministra dopravy a volebného lídra Mosta-Híd Árpáda Érseka nie je žiadnou prioritou kvalitná vlaková doprava pre všetkých občanov na Slovensku. Stačí mu to, že jeho voličov na južnom Slovensku vozí súkromný Regiojet. Ostatné ho nezaujíma. Tvrdia to poslanci NR SR Miroslav Ivan a Jozefa Rajtár (obaja z Demokratickej strany).

„Minister dopravy mal urobiť všetko pre to, aby súťaže na jednotlivé trate boli férové. Súťaž, v ktorej zostane jeden záujemca, nie je žiadnou súťažou. Tak je tomu aj v ‚súťaži‘ o trať Žilina – Rajec, v ktorej ‚súťaží‘ už len jeden záujemca – štátna ZSSK. Veci sa majú teda tak, že táto „súťaž‘ je de facto upevňovaním štátneho monopolu, čo tvrdíme už takmer štyri roky. Takúto súťaž musí minister zrušiť a nechať to na novú vládu, ktorá vzíde z volieb vo februári 2020,“ poznamenal poslanec Ivan a doplnil: „Minister Érsek zosobňuje to najhoršie, čo mohlo slovenskú dopravu postihnúť. Predstiera, aký je veľkým Európanom, ako rozumie významu konkurencie, ktorý Európska únia presadzuje aj v takom segmente, akým je osobná vlaková doprava. Ale v reálnej politike sa správa ako prívrženec štátnych monopolov, ktoré občanov okrádajú o komfort i peniaze.“

Demokratická strana odmieta tolerovať štátne monopoly tam, kde môže existovať normálna hospodárska súťaž. „Vlaková a cestná doprava k takým sektorom hospodárstva nesporne patria. V prípade účasti v budúcej vláde budeme demonopolizáciu osobnej vlakovej dopravy presadzovať, pretože prináša úžitok občanom. Je to naša DNA,“ dodal volebný líder Demokratickej strany a poslanec parlamentu J. Rajtár.

Read More