Diaľnica
Miroslav Ivan 4. februára 2021

O výstavbe diaľnic má verejnosť právo vedieť viac

V septembri 2020 sme chválili ministerstvo dopravy, že konečne spracovalo priority vo výstavbe cestnej siete. Zároveň sme uviedli, že ďalší postup budeme pozorne sledovať. Bohužiaľ, urobilo sa A, ale nie B.

Máme plán výstavby a priorít, nemáme ale informáciu, či a kedy budú na ne peniaze. Takže ak nevieme všetko, nevieme prakticky nič.

Absolútne rozumieme rozhorčeniu obyvateľov prešovského kraja a ich zbieraniu podpisov pod petíciu za urýchlenie výstavby II. etapy obchvatu Prešova (R4). Aj tu sa opäť potvrdzuje, že pravdu o postupe prác a ich financovania na jednotlivých úsekoch sa verejnosť dozvie až po vytvorení tlaku na ministra dopravy. Tak tomu je aj teraz.

Na stránke NDS sa o tomto úseku akurát dočítame, že úsek je v procese prípravy na stavebné povolenie. Až po tlaku verejnosti formou petície sa ministerstvo bráni, že sa pracuje na príprave verejného obstarávania a alokácie financií. Opäť teda viazne poctivá komunikácia s tými, ktorí všetku túto výstavbu financujú svojimi daňami – s občanmi.

Nová vláda bude mať za pár týždňov za sebou prvý rok spravovania štátu, je najvyšší čas, aby už skončili časy minulé, kedy sa výstavba ciest a diaľnic riadila všetkým iným len nie objektívnou verejnou potrebou. Priority vo výstavbe sú nám nanič bez finančných krytí. Petície, ako táto z Prešova a protesty sa budú opakovať. Vyzývame ministra dopravy, aby predložil verejnosti okrem priorít vo výstavbe aj spôsob a harmonogram jej financovania. Po roku fungovania novej vlády má verejnosť na to plné právo.

Miroslav Ivan – podpredseda DS

Čítajte viac: