Miroslav Ivan
Tlačové oddelenie 13. januára 2020

M. Ivan: Ak to koalícia neurobí, predložíme vlastný návrh na zníženie cestnej dane

Ak vládna koalícia nedospeje k dohode ohľadom zníženia cestnej dane, poslanci NR SR Demokratickej strany predložia na schôdzi naplánovanej na 21. januára vlastný návrh. 

„Podľa nášho názoru cestnú daň treba znížiť na úroveň, ktorá umožní našim dopravcom nielen existovať, ale zostať konkurencieschopnými v rámci celej V4,“ povedal poslanec parlamentu a garant Demokratickej strany pre dopravu Miroslav Ivan. 

Poslanci NR SR z Demokratickej strany sú pripravení v tejto veci iniciovať aj mimoriadnu schôdzu parlamentu, ak vládna koalícia bude tento problém naďalej ignorovať. 

„Polovica výkonu nášho priemyslu je spojená s výrobou automobilov, bez efektívnej autodopravy tento sektor nemôže fungovať. Je preto nepochopiteľné, že sa vláda k nemu dlhodobo stavia tak macošsky. Opakovane sme na nadmernú finančnú záťaž upozorňovali, naše návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave však koalícia pravidelne odmietala. Teraz tu majú obrovskú nespokojnosť. Ak autodopravcovia vytrvajú v protestoch, môžu dosiahnuť výrazné zlepšenie. My sme pripravení pomôcť,“ dodal opozičný poslanec M. Ivan.