Ing. Peter Jurík

Košice
člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik
Rok narodenia:
1946