Ing. Peter Jurík

Košice
člen predsedníctva Demokratickej strany
Rok narodenia:
1946