MUDr. Juraj Šváč

Tajov
člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár
Rok narodenia:
1962