Ing. Peter Bzdúch

Bratislava
člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér
Rok narodenia:
1960