Peter Bzdúch

člen predsedníctva Demokratickej strany