Ako to teda je?

Ústava je základným kameňom právneho štátu. Na tomto kameni však dodnes nevznikla stavba, ktorá by bola domovom práva, spravodlivosti a zákonnosti. Dobrodruhovia a mafiáni vydávajúci sa za politikov vŕšili naňho sutiny svojich zlodejín, vrážd, únosov a ublížení dopadajúcich na tých najobyčajnejších bezbranných ľudí.

Dnes je Deň Ústavy SR. Videli sme ju už v paprčiach Mečiara, Gašparoviča, Fica, Kaliňáka, Trnku a mnohých iných, ktorí ju používali ako toaletný papier.

Tento najvyšší dokument práva a tento sviatočný deň bude oslavyhodný vtedy, keď si bude môcť byť každý človek istý tým, že Spravodlivosť stojí cnostne v bielom šate so zaviazanými očami, že to nie je ľahká predajná ženská, ktorá dá komukoľvek, kto jej prispeje na misky váh špinavými prachmi.

Tí slabí, malí, starí, tí s postihnutím, tí prenasledovaní, bití a zabudnutí nemajú ešte prečo sláviť. Majú však veľké očakávania do najbližších dní a rokov, že sa začne meniť Ústava na spravodlivosť a spravodlivosť na právny štát.

Read More

S radosťou vám oznamujeme

S radosťou vám oznamujeme, že včera sa konal na Vodnom hrade v Hronseku snem Demokratickej strany, na ktorom bol za predsedu DS zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku strany Natália Blahová a za podpredsedu DS Miroslav Ivan. Snem zvolil aj nových členov predsedníctva a dozorných orgánov.

Demokratická strana je týmto personálne a programovo pripravená aktívne sa spolupodieľať na tom, aby Slovensko bolo slušnou krajinou. Demokratická strana od svojho vzniku v roku 1944 vždy spoľahlivo stála na strane slobody, demokracie, spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Dokázala sa úspešne postaviť proti totalitným ideológiám nacizmu i komunizmu. DS považuje za nevyhnutné budovať spoločnosť na princípe vlády práva, ktorého súčasťou je politická a právna kultúra založená na úcte k dodržiavaniu pravidiel, vrátane pravidiel etických. Demokratický a právny štát musí chrániť práva všetkých občanov. Demokratická strana sa bude zasadzovať o to, aby Slovensko bolo krajinou modernou, bezpečnou a vzdelanou.

Read More

Stanovisko Demokratickej strany k zásahu polície u viacerých sudcov

Koľkého je dnes? 29. januára 2020. Koľko mesiacov sú sudcovia Jankovská a spol. podozriví z brania úplatkov a zneužívania právomoci verejného činiteľa? Sú to už dlhé mesiace. Takže ak majú všetkých päť pohromade, tak všetko, čo by ich mohlo usvedčiť z trestnej činnosti, poukrývali, kde sa dá. Samozrejme, ich dnešné zadržanie je namieste. Len je tu otázka, či nemalo prísť oveľa-oveľa skôr. Aktuálnu zatýkaciu akciu policajti nazvali „Hmla“. Verme, že to nie je snaha zahmliť nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní, ale ťaženie za slušnosť. Ťaženie proti kočnerovcom, ktorí sa spreneverili verejnému záujmu, aby získali pre seba neoprávnené výhody. Najmä majetok a beztrestnosť. To sú ľudia, proti ktorým roky bojujú mnohí členovia a kandidáti Demokratickej strany. Jozef Rajtár, Natália Blahová, Ľubomír Galko, ale aj Ondrej Janíček, ktorý doslova zoči-voči zvádzal boj so štátnou tajomníčkou a sudkyňou Jankovskou. Slušnosť na Slovensku zvíťazí, keď vo vláde budú bojovníci proti kočnerovcom.

Read More

Demokratická strana: Obraciame sa na Ústavný súd v prípade chybných hlasovacích lístkov

Demokratická žiada o okamžitú nápravu v prípade chybne zaslaných hlasovacích lístkov. V piatok uplynie zákonom stanovená lehota 35 dní na odoslanie kompletných hlasovacích hárkov. „V prípade, že príslušné obecné a mestské úrady a ministerstvo vnútra nestihnú zrealizovať zaslanie hárkov občanom ešte raz a poriadne, budeme žiadať o vyhlásenie nových a naozaj slobodných, opakujem slobodných volieb pre občanov Slovenskej republiky,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Natália Blahová.

Demokratická strana podáva trestné oznámenie vo veci marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. „Žiadame Ústavný súd SR o stanovisko ku platnosti parlamentných volieb, ktoré už zo zahraničia prebiehajú. V prípade, že voliči, ktorí už poštou hlasovali či zo zahraničia alebo doma a boli vo svojom výbere politických strán obmedzení, žiadame, aby boli Ústavným súdom SR voľby vyhlásené za neplatné,“ uviedla N. Blahová.

Poslanec NR SR Ľubomír Galko považuje najbližšie parlamentné voľby za najdôležitejšie od roku 1989. „Obraciam sa na všetkých občanov bez ohľadu na to, akým spôsobom a kde budú voliť, aby nám poskytli akúkoľvek informáciu v prípade, že ich volebné právo bolo alebo je spochybnené. Chcem vám prisľúbiť, že tak ako sme počas uplynulých štyroch rokov stáli na strane všetkých slušných ľudí na Slovensku, tak ani jeden jediný človek nebude vo svojej slobodnej voľbe nijakým spôsobom obmedzený.“ Opozičného poslanca Galka zároveň pobúrila informácia, že volebné lístky balili aktivační pracovníci.

Téme je venovaná 2. časť tlačovej besedy:

Read More

N. Blahová: Polícia začala na môj podnet trestné stíhanie v kauze Steffi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave začalo na základe trestného oznámenia poslankyne NR SR Natálie Blahovej (Demokratická strana) trestné stíhanie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu, ktorého sa mal páchateľ dopustiť na chránenej osobe a mal tým spôsobiť škodu veľkého rozsahu. Prípad sa týka domu hrôzy Steffi. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trestná sadzba až 15 rokov odňatia slobody.

„My v Demokratickej strane oceňujeme prácu vyšetrovateľov, ktorí sa prípadu venujú s najvyššou precíznosťou,“ uviedla poslankyňa NR SR z Demokratickej strany Natália Blahová a pokračovala: „Je absurdné, že v tejto veci podala na nás s kolegom Rajtárom trestné oznámenie komisárka pre deti Viera Tomanová. Vraj sme ju v súvislosti s domom seniorov Steffi ohovárali. Pritom svojej kamarátke Štěpánke Mádlovej drží chrbát už dlhé roky. Vyskytuje sa všade tam, kde treba pomáhať zločincom v ich práci. Aj v kauze Čistý deň sa stretala s Kočnerom; zrejme, aby manipulovali verejnú mienku proti sexuálne zneužitým a týraným deťom. Na základe podnetu nadácie Zastavme korupciu sa bude komisárkou Tomanovou zaoberať mimoriadny výbor pre ľudské práva.“

Blahovú pobúrila informácia, že Marian Kočner dovolenkoval so zakladateľkou Čistého dňa Zuzanou Tománkovou Mikovou. „Navyše, ich živá whatsappová komunikácia nasvedčuje tomu, že Kočner s Tománkovou Mikovou zneužívali závislé dievčatá na vydieranie politikov, pod ich patronátom deti užívali drogy a tak ich poškodzovali na ich zdraví a povesti. Na čo všetko ich ešte zneužívali je otázkou pre orgány činné v trestnom konaní. Preto v tejto veci podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie. V trestnom oznámení sa budem odkazovať na komunikáciu Kočnera a Tománkovej Mikovej.“

Volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár uviedol, že Slovensko potrebuje konečne slušnú vládu. „Natália Blahová bojovala za bezbranných. Natália Blahová stúpla na otlak Kočnerovcom a čelila za to obrovským tlakom. Poukázala na neschopnosť a nečinnosť Jána Richtera, ktorý už dávno nemal byť ministrom práce. Minister Richter svojím konaním, resp. nekonaním sa hrdo prihlásil k titulu sociálny netvor. Je mu jedno, že sa zneužívajú bezbranné deti, je mu jedno, že sa okrádajú starčekovia a starenky. Minister Richter je ministrom asociálnych vecí,“ dodal Jozef Rajtár.

Read More