Násilie na ženách
Natália Blahová 25. novembra 2020

Aj Kataríny, aj Márie, aj Terezy

Dnes je deň, ktorý oslavujú Kataríny a ja im želám všetko najlepšie. Je to však aj deň, kedy svet myslí aj na iné ženy. Pretože je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Stalo sa tak na pamiatku sestier Mirabalových, ktoré boli po opakovanom brutálnom mučení a znásilňovaní popravené v Dominikánskej republike.

Vo svojej praxi som stretla a sprevádzala ženy, ktoré trpeli tým, že na nich bolo páchané násilie. Väčšinou sa ho dopúšťali ich najbližší. O to bola ich bolesť väčšia. Umárali sa nielen vonkajšími ale aj vnútornými zraneniami, ktoré to zanechalo na ich duši a na duši ich detí. Hanba, smútok a strach sprevádzali ich dni. Museli pochopiť, že nič z toho nie je ich vina a nikto nemá právo ich udrieť alebo byť na ne hrubý. Že majú právo na pokojný život v bezpečí. Že násilie neskončí po sľuboch a ospravedlneniach, ale má tendenciu sa stupňovať. Že z toho bludného kruhu sa dá vystúpiť. Že je potrebné si pýtať pomoc a podporu.

My ostatní môžeme pre ne urobiť to, že budeme vnímaví a citliví k ich vážnym problémom. že im v tom trápení budeme oporou.

Je zvláštny čas izolácie rodín. Niekde za zatvorenými dverami bublajú hrozby, násilie a strach. Majme oči a uši otvorené. Buďme dobrými priateľmi, láskavými poslucháčmi a povzbudzujúcimi sprievodcami.

Týranie a násilie si nezaslúži zhovievavosť.