Lekár
Juraj Šváč 14. októbra 2020

Čo ste ešte nevedeli o rúškach

Rúško nie je iba mechanická obrana proti expozícii vírusom. Svetová zdravotnícka organizácia a mienkotvorné epidemiologické inštitúcie sa stotožnili s názorom, že nosenie rúška významne znižuje riziko nákazy novým vírusom SARS-CoV-2 a vzniku ochorenia COVID-19. Rúško mechanicky bráni prieniku kvapôčok obsahujúcich vírusu na sliznice nosa a úst. Tie sú bránou infekcie do organizmu. Do vzduchu sa dostávajú kašlaním, kýchaním, rozprávaním alebo dýchaním nakazených osôb. Množstvo kvapôčok je významne vyššie, ak chorý nepoužíva rúško. Riziko prenosu ochorenia zvyšuje fakt, že aj ľudia, ktorí nemajú známky ochorenia a cítia sa zdraví, sú často jeho šíriteľmi.

Zaujímavú hypotézu v súvislosti s nosením rúška uverejnili vedci Monica Gandhi a George W. Rutherford v októbrovom vydaní časopisu The New England Journal of Medicine. Hovoria, že najnovšie dáta ukazujú, že nosenie rúška znižuje závažnosť priebehu ochorenia u ľudí, ktorí boli infikovaní.

Hypotézu podporuje dlho známy fakt, že závažnosť niektorých infekčných ochorení sa zvyšuje s množstvom mikroorganizmov preniknuvších do organizmu. Pri SARS-CoV2 bol tento vzťah potvrdený pri pokuse na škrečkoch (Imai M., Iwaatsuki-Horimoto K. et al 2020). Podľa dát CDC uverejnených v júli 2020 sa frekvencia bezpríznakového priebehu ochorenia odhaduje za bežných podmienok na 40%. Za podmienok všeobecného nosenia rúšok však toto percento stúpne na osemdesiat. Čo inými slovami znamená, že len dvaja z desiatich nakazených ochorejú.

Krajiny, ktoré odporučili všeobecné nosenie rúšok zaznamenali významne nižšiu smrtnosť a potrebu hospitalizácií oproti krajinám, kde sa takáto politika neuplatnila. Pri bezpríznakovom priebehu ochorenia však tak isto vzniknú protilátky a človek sa stane imúnnym proti ochoreniu. Trvanie imunity po prekonaní ochorenia ešte nie je síce presne stanovené avšak reinfekcia po prekonaní ochorenia sa pozorovala celosvetovo veľmi vzácne.

Pomocou nosenia rúšok veľmi pravdepodobne prebehne v podstate „prirodzené očkovanie“. Stratégia všeobecného nosenia rúšok preukázala:
1. zníženie rizika nákazy,
2. zníženia rizika smrti resp. ťažkého priebehu ochorenia a
3. môže prispieť ku získaniu kolektívnej imunity.
Toto sú tri stratégie ako vojnu nad zákernou chorobou vyhrať. Nosenie rúška napĺňa všetky tri. Je lacné a jednoduché. Bolo by trestuhodné keby sme ho odmietli.

MUDr. Juraj Šváč, PhD.
člen predsedníctva Demokratickej strany, ktorý celý svoj profesný život pôsobí ako interný lekár, primár, riaditeľ, akademik a uznávaný odborník vo svojej oblasti