Juraj Šváč
Juraj Šváč 15. januára 2021

COVID-19: Očkovať alebo neočkovať?

Očkovanie bolo od svojich počiatkov v 18. storočí sprevádzané odporom často ústiacim až do vzbúr obyvateľstva. Zároveň očkovanie vždy dokázalo výskyt smrtiacich ochorení významne znížiť až úplne vykoreniť. Išlo napríklad o čierne kiahne, tetanus, besnotu, čierny kašeľ, tuberkulózu, osýpky, žltačku, zápal mozgu alebo mozgových blán.

Obyvateľstvo pri očkovacích programoch často uverí fáme, že im „vrchnosť“ skôr chce nejako ublížiť ako pomôcť. Nepopierateľným faktom ale je, že ak sa očkovací program podarilo presadiť v masovej mierne, občanom to vždy pomohlo. Jedným z argumentov „protiočkovačov“ sú možné nežiadúce účinky očkovania, ktoré podľa nich prevyšujú riziká súvisiace s ochorením.

Ako je to teda pri COVID19?

Možné následky očkovania:
  1. Smrť: nebola zatiaľ zaznamenaná – 0% pravdepodobnosť podobná akémukoľvek podaniu injekcie s liečivom do svalu.
  2. Prudká alergická reakcia (anafylaxia): Vyskytuje sa veľmi vzácne, u nás k dnešku sme zaznamenali jeden prípad. Je dobre liečiteľná a lekári, ktorí očkujú, sú schopní vyliečiť ju. Je to podobné, ako by alergického človeka na bodnutie osou osa uštipla v ambulancii lekára.
  3. Celková reakcia organizmu: 10%. Podobá sa chrípkovému ochoreniu – teplota, zimnica, triaška, slabosť, bolesť svalov, kĺbov, hlavy. Je prechodná, trvá 1-2 dni. Nezanecháva trvalé následky.
  4. Miestne reakcie: 10%. Začervenanie v okolí vpichu, bolesť ramena. Trvajú 2-3 dní, sú prechodné a nezanechávajú trvalé následky.
Možné následky neočkovania:
  • Ak by sa neočkovalo pri tempe šírenia infekcie v SR cca. 3000 prípadov za deň, by do konca roku ochorelo cca 1 milión Slovákov.
  • Z nich by 50 tisíc skončilo v nemocnici a 10 tisíc by zomrelo.
  • Časť pacientov, ktorí sa z ťažkého priebehu dostanú, má trvalé postihnutie pľúc. Frekvencia ešte nie je stanovená.

Pri akomkoľvek medicínskom výkone musí prebehnúť úvaha o pomere rizika a prospechu. Takzvaný risk:benefit pomer. V prípade očkovania proti COVID-19 s dokázanou 95% schopnosťou zabrániť ochoreniu, vyznieva risk:benefit úvaha jednoznačne v prospech očkovania.

MUDr. Juraj Šváč, PhD.
interný lekár a člen predsedníctva Demokratickej strany