Čo ste ešte nevedeli o rúškach

Rúško nie je iba mechanická obrana proti expozícii vírusom. Svetová zdravotnícka organizácia a mienkotvorné epidemiologické inštitúcie sa stotožnili s názorom, že nosenie rúška významne znižuje riziko nákazy novým vírusom SARS-CoV-2 a vzniku ochorenia COVID-19. Rúško mechanicky bráni prieniku kvapôčok obsahujúcich vírusu na sliznice nosa a úst. Tie sú bránou infekcie do organizmu. Do vzduchu sa dostávajú kašlaním, kýchaním, rozprávaním alebo dýchaním nakazených osôb. Množstvo kvapôčok je významne vyššie, ak chorý nepoužíva rúško. Riziko prenosu ochorenia zvyšuje fakt, že aj ľudia, ktorí nemajú známky ochorenia a cítia sa zdraví, sú často jeho šíriteľmi.

Zaujímavú hypotézu v súvislosti s nosením rúška uverejnili vedci Monica Gandhi a George W. Rutherford v októbrovom vydaní časopisu The New England Journal of Medicine. Hovoria, že najnovšie dáta ukazujú, že nosenie rúška znižuje závažnosť priebehu ochorenia u ľudí, ktorí boli infikovaní.

Hypotézu podporuje dlho známy fakt, že závažnosť niektorých infekčných ochorení sa zvyšuje s množstvom mikroorganizmov preniknuvších do organizmu. Pri SARS-CoV2 bol tento vzťah potvrdený pri pokuse na škrečkoch (Imai M., Iwaatsuki-Horimoto K. et al 2020). Podľa dát CDC uverejnených v júli 2020 sa frekvencia bezpríznakového priebehu ochorenia odhaduje za bežných podmienok na 40%. Za podmienok všeobecného nosenia rúšok však toto percento stúpne na osemdesiat. Čo inými slovami znamená, že len dvaja z desiatich nakazených ochorejú.

Krajiny, ktoré odporučili všeobecné nosenie rúšok zaznamenali významne nižšiu smrtnosť a potrebu hospitalizácií oproti krajinám, kde sa takáto politika neuplatnila. Pri bezpríznakovom priebehu ochorenia však tak isto vzniknú protilátky a človek sa stane imúnnym proti ochoreniu. Trvanie imunity po prekonaní ochorenia ešte nie je síce presne stanovené avšak reinfekcia po prekonaní ochorenia sa pozorovala celosvetovo veľmi vzácne.

Pomocou nosenia rúšok veľmi pravdepodobne prebehne v podstate „prirodzené očkovanie“. Stratégia všeobecného nosenia rúšok preukázala:
1. zníženie rizika nákazy,
2. zníženia rizika smrti resp. ťažkého priebehu ochorenia a
3. môže prispieť ku získaniu kolektívnej imunity.
Toto sú tri stratégie ako vojnu nad zákernou chorobou vyhrať. Nosenie rúška napĺňa všetky tri. Je lacné a jednoduché. Bolo by trestuhodné keby sme ho odmietli.

MUDr. Juraj Šváč, PhD.
člen predsedníctva Demokratickej strany, ktorý celý svoj profesný život pôsobí ako interný lekár, primár, riaditeľ, akademik a uznávaný odborník vo svojej oblasti

Read More

Zasadá krízový štáb

A rokuje o veľmi vážnych rozhodnutiach. Nie sú tam len politici zvyknutí na hrubé vyjadrovanie a argumentáciu urážaním. Označiť však vyjadrenia všetkých prítomných autorít slovenskej medicíny za tliachanie je opovážlivé a neslušné. Najmä ak sa tak vyjadruje človek, ktorý o epidemiológii, medicíne katastrof alebo infektológii nevie takmer nič. Myslím si, že požiadavka na presné dáta, aké percento ľudí sa nakazí v reštaurácii, v divadle alebo vo fitness centrách, svedčí prinajmenšom o neznalosti možností epidemiológov a epidemiológie.

Druhá nastolená otázka je určite zložitejšia a môže sa podobať Sofiinej voľbe. Udržať ekonomiku, alebo znížiť počet zomrelých v dôsledku šírenia epidémie? Ľudia môžu zomierať priamo na COVID 19, ale tiež môžu zomrieť v dôsledku zníženia zdrojov na zdravotníctvo ak kľakne ekonomika. Kedy a za akých okolností sa tak začne diať vedia určite najlepšie odpovedať ekonómovia, a národohospodári, ktorých má minister hospodárstva na starosti.

Problém má svoje premenné a môže sa opierať o dáta. Ministerstvo hospodárstva nimi určite disponuje. Myslím si, že je povinnosťou pána ministra tieto dáta predložiť a diskutovať o nich na krízovom štábe krajiny. Opustenie rokovania, buchnutie dvermi a označenie diskusie za tliachanie je postup, ktorý nevedie k riešeniam. Možno prvoplánovo k získaniu pár bezvýznamných politických bodov. No podľa môjho názoru je takýto prístup nezodpovedný. Nezodpovednosť obyčajných ľudí, ale najmä autorít sa Slovensku môže tragicky vypomstiť.

Páni politici, prosím Vás, prestaňte sa hádať, búchať dverami a urážať. Situácia je vážna a nikto Vám ju nezávidí. Keď to ale všetko skončí, tí, ktorí zostanú, sa budú pýtať, či sme urobili naozaj všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach. Zodpovednosť je spôsob, ako naše svedomie môže ostať čisté.

MUDr. Juraj Šváč, PhD.
člen predsedníctva Demokratickej strany, ktorý celý svoj profesný život pôsobí ako interný lekár, primár, riaditeľ, akademik a uznávaný odborník vo svojej oblasti

Read More