Back to school!

Pustite deti do školy!

Testovať jedného rodiča, sedemdesiat percent žiakov. Covid semafor alebo kruhový objazd. Ak sa deti a rodičia nebudú chcieť testovať, škola nemusí testovanie vôbec organizovať.

Pustite deti do školy

Karanténa, izolácia, stres, zmena denného režimu, obmedzený sociálny kontakt. To všetko prináša problémy so sústredením, zhoršenie školského výkonu, podráždenosť. U detí stúpa agresivita, prejavuje sa kyber šikana. Z dobrých žiakov sa stávajú zlí a zlí sú ešte horší. Rodičia už nevládzu deliť svoj čas a sily medzi svoje dieťa, prácu a starostlivosť o rodinu. Učiteľ už dávno vyhorel, teda ten čo robí svoju prácu zodpovedne. Z online hodiny fyziky či matematiky je gro o tom aby sa Jano pripojil a Fero prestal písať oplzlosti do četu. Neustále meniace sa podmienky otvorenia škôl prinášajú záťažové situácie v rodinách aj v školách samotných.

Pustite deti do školy

Je päť minút po dvanástej, ak deti nenastúpia do školy, následky Covid 19 budú to najmenšie zlo ktoré budeme musieť riešiť. Vyrastá nám generácia detí ktorá bude potrebovať, ona vlastne už potrebuje, pomoc psychológa a psychiatra. O jej vzdelanosti sa je zbytočné baviť.

Pustite deti do školy

Školy sú pripravené zabezpečiť maximálnu možnú ochranu detí a zamestnancov. Majú v tom už prax. Stovky až tisíce eur vynakladajú mesačne na zabezpečenie hygieny. Mnohé z nich už dnes dezinfikujú triedy ozónom. Dá sa povedať, že školy sú hygienicky sterilné.

Je päť minút po dvanástej a my nemáme už čas vymýšľať ďalšie semafory. My sa už môžem len modliť aby sa nám podarilo vrátiť žiakov do normálu bez veľkých strát.

PUSTITE DETI DO ŠKOLY!

Read More
Tibor Kramár

Sme za pluralitu v školstve

Demokratická strana s obavou sleduje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu politicky ovládnuť školstvo v našej krajine. Deje sa tak prostredníctvom novely Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Vyradiť školu alebo školské zariadenie bez akéhokoľvek dôvodu, len na základe rozhodnutia ministerstva a nazvať to optimalizácia siete škôl, je podobné skôr režimu autoritárskemu ako demokracii.

„Obávame sa netransparentného a neodôvodneného zatvárania nepohodlných škôl a školských zariadení bez ohľadu na kvalitu vzdelávania“, hovorí Mgr. Tibor Kramár LL.M, ktorý je odborným garantom Demokratickej strany pre školstvo. „Zmena môže mať za následok politické ovplyvňovanie siete škôl a školských zariadení. Tvrdenie ministra, že vzdelávanie vo väčších školách je kvalitnejšie ako v tých malých, je scestné a neprofesionálne. Efektivita škôl a školských zariadení je téma pre širokú odbornú verejnosť.“

Navrhujeme preto vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému. Budujme školstvo 21. storočia. Vzdelávajme a vychovávajme. Nešírme strach a neslobodu. K iniciatíve sa môžete pridať aj vy, a podpisom podporiť pripomienku k zákonu tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1160756

Read More
Martinské učiteľky

DS: Voľby riaditeľa ZŠ v Martine na Hurbanovej ulici musia byť vyhlásené za neplatné

Mesto Martin nie je podľa Demokratickej strany schopné priznať svoje zlyhanie v súvislosti so situáciou na Základnej škole Hurbanova v Martine a odstrániť protiprávny stav. Demokratická strana vyzýva kompetentných, aby voľby riaditeľa na tejto ZŠ vyhlásili za neplatné.

„Do vedenia školy bola nezákonnou cestou zvolená nová pani riaditeľka. To spustilo vlnu odporu ako zo strany učiteľov tak aj rodičov. Až 35 učiteľov dalo výpoveď a spolu s rodičmi sa pustili do štrajku, no pani riaditeľka nie a nie odstúpiť. Najsmutnejšie je, že vzniknutý problém má najväčší dopad na tých najzraniteľnejších – deti,“ uviedol na poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

Podľa Rajtára si Demokratická strana dala vypracovať k situácii v martinskej ZŠ právnu analýzu, z ktorej okrem iného vyplýva nasledovné:

1. a/  Štatút rady školy je neplatný – Rada školy neschválila platným uznesením svoj štatút (jeho súčasťou sú aj ustanovenia o podmienkach a spôsobe výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy).

    b/ Činnosť rady školy je  teda v rozpore so zákonom, lebo nemá schválený základný právny predpis, v zmysle ktorého koná a rozhoduje.

    c/ Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy bolo nezákonné – nezákonne pôsobiaca Rada školy nemôže zákonným spôsobom vykonávať výberové konanie, a teda nemôže platne zvoliť riaditeľa školy.

2. Zo strany zriaďovateľa školy došlo k zásadnému pochybeniu v tom, že v zmysle platnej legislatívy, vymenovaniu riaditeľa školy, predchádzajú z profesijného hľadiska dve osobitné, aj keď vzájomne prepojené právne skutočnosti, a to výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa stanovením poradia a návrhu na vymenovanie riaditeľa školy formou samostatného uznesenia. Podľa našich informácií členovia Rady školy nehlasovali o uznesení Rady školy vo veci návrhu na vymenovanie konkrétneho kandidáta za riaditeľa školy, preto je takéto výberové konanie neplatné z dôvodu porušenia ustanovenia § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve.

„Vyzývame zriaďovateľa našej školy, aby vyhlásil voľby zriaďovateľa Základnej školy s Materskou školou Hurbanova za neplatné,“ vyhlásila v mene učiteľov zo ZŠ Hurbanova Martina Pavlíková a doplnila:  „Už od 6. decembra aktívne poukazujeme na množstvo pochybení, ktoré súvisia s voľbou riaditeľky. Nielenže hlasy pedagógov zostali nevypočuté, ukázalo sa, že o víťazovi volieb bolo vopred rozhodnuté. Zloženie Rady školy, ktorá vybrala víťazku, nebolo náhodné. Štatút Rady školy nebol schválený platným uznesením, a teda Rada školy nemala právo voliť riaditeľku.“

Garant Demokratickej strany pre školstvo Tibor Kramár upozornil, že prípad v martinskej ZŠ nie je na Slovensku ojedinelý. „Problematika voľby riaditeľov škôl prostredníctvom Rady školy sa v poslednej dobe ukazuje ako závažný problém. Zriaďovatelia si na tieto miesta dosadzujú svojich ľudí.“ DS chce preto novelizovať školský zákon.

 „V nedávnej histórii nášho mesta si skutočne nepamätám, že by sa uskutočnila voľba, ktorá prebehla nezákonným spôsobom. Nepamätám si, že by za riaditeľa kandidoval poslanec alebo poslankyňa mestského zastupiteľstva. Nepamätám si, že by po voľbe riaditeľa nastala situácia, keď takmer polovica učiteľov prešla do aktívneho štrajku a dokonca dala aj výpovede,“ povedal viceprimátor mesta Púchov Lukáš Ranik, ktorý vyzdvihol aktivitu učiteľov z Martina a vyzval aj ich kolegov v iných mestách na Slovensku, aby túto ich aktivitu podporili.

Volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár na záver vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby konečne konala a martinského primátora Jána Danka, aby vyhlásil voľby riaditeľa ZŠ v Martine na Hurbanovej ulici za neplatné. „Aj v tomto prípade teda vidíme, že gorilovsko-kočnerovské praktiky sú prerastené každou sférou našej spoločnosti. Tomuto musíme spoločne zabrániť. Preto my z Demokratickej strany odchádzame do Martina hájiť záujmy všetkých slušných učiteľov. Slušnosť musí zvíťaziť!“ uzavrel Rajtár.

Stretnutie rodičov a verejnosti v súvislosti s nepriaznivou situáciou na Základnej škole Hurbanova v Martine sa uskutoční dnes o 17:00 hod. pred Mestským úradom v Martine. Zároveň by malo dôjsť k podpísaniu dohody o ukončení štrajku medzi zamestnancami školy a rodičmi našich žiakov.

Read More

tiborkramar.blog.sme.sk

Ficov recept

„Recept je veľmi jednoduchý. Na šesťročné štúdium lekára dnes štát vynakladá od 50- do 60-tisíc eur. Ak po ňom budú chcieť mladí odísť do zahraničia, vyplatia štátu šek v cene štúdia alebo odpracujú desať rokov na Slovensku.“

Read More
Tibor Kramár

T. Kramár: Vyzývame ministerku, aby riešila krízu v martinskej základnej škole

Demokratická strana má rovnako pochybnosti o regulárnosti voľby novej riaditeľky základnej školy na Hurbanovej ulici v Martine ako nespokojní učitelia a rodičia.

„Vec musí byť mimoriadne vážna, aby až 35 učiteľov dalo výpovede,“ povedal Tibor Kramár, garant Demokratickej strany pre školstvo. Podľa jeho slov by sa mala voľba zopakovať, pretože existuje podozrenie, že tá predchádzajúca, z ktorej vyšla víťazne Eva Královancová, nebola regulárna.

„Ukazuje sa zároveň, že mesto Martin ako zriaďovateľ školy už evidentne nezvláda úlohu zriaďovateľa. Preto žiadame ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby začala situáciu riešiť,“ vyhlásil Kramár.

Učitelia okrem výpovedí svoju nespokojnosť dávajú najavo aj štrajkom.  „Pokiaľ z najväčšej školy v meste vstúpilo do štrajku päťdesiat percent učiteľského zboru, nie je to z rozmaru pedagógov, ale poukazuje to na vážne pochybenie zriaďovateľa,“ uzavrel garant Demokratickej strany pre školstvo.

Read More

DS: Čitateľská negramotnosť školákov je hanba Pellegriniho vlády

Aj najnovšie medzinárodné merania čitateľskej gramotnosti dosvedčujú, že Slovenská národná strana v školskej politike totálne zlyhala. V renomovaných testoch PISA žiaci na Slovensku v tejto kategórii znova skončili pod priemerom OECD i V4. Tvrdí to vo svojom stanovisku Demokratická strana (DS).

„Slovenskú národnú stranu zaujímali kšefty s eurofondmi namiesto zlepšovania zručnosti školákov. Pritom porozumenie textu je základom vzdelania, základom schopnosti ľudí čeliť dezinformáciám, ich estetického cítenia, ako aj schopnosti rozumieť svetu v širších súvislostiach. Slovenská ekonomika nebude konkurencieschopná, ak zo slovenského štátneho vzdelávacieho systému budú vychádzať nevzdelaní ľudia. Podpriemer v čitateľskej gramotnosti je hanbou Pellegriniho vlády, hanbou Smeru-SD, ktorý nechal školstvo napospas lúpežníkom zo SNS,“ uviedol poslanec NR SR a volebný líder DS Jozef Rajtár a doplnil, že žiadna zodpovedná zmena so Smerom neprichádza, len staré poriadky s vynovenou fasádou.

„Spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo a podnikateľské prostredie sú kľúčové oblasti, ktoré musia prejsť výraznými zmenami, aby sa na Slovensku zastavil úpadok a životná úroveň ľudí mohla dlhodobo rásť. Demokratická strana bude tieto pozitívne zmeny presadzovať so všetkou rozhodnosťou,“ dodal garant DS pre školstvo Tibor Kramár.

Read More