Tibor Kramár
Demokratická strana 13. októbra 2020

Sme za pluralitu v školstve

Demokratická strana s obavou sleduje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu politicky ovládnuť školstvo v našej krajine. Deje sa tak prostredníctvom novely Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Vyradiť školu alebo školské zariadenie bez akéhokoľvek dôvodu, len na základe rozhodnutia ministerstva a nazvať to optimalizácia siete škôl, je podobné skôr režimu autoritárskemu ako demokracii.

„Obávame sa netransparentného a neodôvodneného zatvárania nepohodlných škôl a školských zariadení bez ohľadu na kvalitu vzdelávania“, hovorí Mgr. Tibor Kramár LL.M, ktorý je odborným garantom Demokratickej strany pre školstvo. „Zmena môže mať za následok politické ovplyvňovanie siete škôl a školských zariadení. Tvrdenie ministra, že vzdelávanie vo väčších školách je kvalitnejšie ako v tých malých, je scestné a neprofesionálne. Efektivita škôl a školských zariadení je téma pre širokú odbornú verejnosť.“

Navrhujeme preto vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému. Budujme školstvo 21. storočia. Vzdelávajme a vychovávajme. Nešírme strach a neslobodu. K iniciatíve sa môžete pridať aj vy, a podpisom podporiť pripomienku k zákonu tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1160756