Blank

Ján Holčík

člen predsedníctva Demokratickej strany

Read More
Blank

Filip Rybanič

člen predsedníctva Demokratickej strany, podnikateľ

Read More
Peter Bzdúch

Ing. Peter Bzdúch

člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér

Read More
Blank

Ing. Peter Jurík

člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik

Read More
Juraj Šváč

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Read More
Stanislav Rajnoha

Mgr. Stanislav Rajnoha

predseda Demokratickej strany, konateľ firmy

Read More
Michal Bucek

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Read More
Jozef Rajtár

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ

Read More