Peter Bzdúch

Ing. Peter Bzdúch

člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér

Read More
Blank

Ing. Peter Jurík

člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Košice, technik

Read More
Juraj Šváč

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Read More
Stanislav Rajnoha

Mgr. Stanislav Rajnoha

predseda Demokratickej strany, konateľ firmy

Read More
Michal Bucek

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Read More
Miroslav Ivan

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu, manažér

Read More
Jozef Rajtár

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ

Read More