Tibor Kramár

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo

Read More
Pavol Bottka

Pavol Bottka

odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Read More
Renáta Kaščáková

Mgr. Renáta Kaščáková

odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Read More
Oto Šátek

Oto Šátek

odborný garant pre životné prostredie

Read More
Michal Bucek

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo

Read More
Miroslav Ivan

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu

Read More
Jozef Rajtár

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie

Read More