Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo, manažér súkromných škôl

Read More

Pavol Bottka

odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, živnostník

Read More

Mgr. Radoslav Pavelka

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie

Read More

Mgr. Renáta Kaščáková

odborný garant pre verejnú správu, regionálny rozvoj a kultúru

Read More

Oto Šátek

odborný garant pre životné prostredie, podnikateľ

Read More

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár

Read More

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre dopravu

Read More

Mgr. Ľubomír Galko

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre bezpečnosť a spravodlivosť

Read More

Mgr. Natália Blahová

prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, odborný garant pre sociálne veci, sociálna poradkyňa

Read More

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

odborný garant pre verejné financie

Read More